Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Napredek pri izvrševanju sodb Evropskega sodišča za človekove pravice – posebni uspehi tudi na strani Slovenije

Odbor ministrov Sveta Evrope je objavil svoje Deseto poročilo o nadzoru izvrševanja sodb Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) za leto 2016. V njem ugotavlja, da se statistika izvršenih sodb ESČP glede vseh držav članic Sveta Evrope močno izboljšuje, k ugodnejši statistiki pa je veliko prispevala tudi Republika Slovenija, saj sta bili v letu 2016 sprejeti dve pomembni končni resoluciji Odbora ministrov Sveta Evrope, ki je odgovoren za nadzor nad izvrševanjem sodb ESČP, in sicer za izvršitev sodbe v zadevi Lukenda glede razumnega roka in učinkovitega sodnega varstva (skupina 264 primerov) in Kurić (t. i. izbrisani).


Zgoraj navedene statistike odražajo realno stanje zavez, ki so jih države članice Sveta Evrope sprejele v kontekstu procesa, katerega cilj je dolgoročna učinkovitost sistema, vzpostavljenega z Evropsko konvencijo o človekovih pravicah. Poseben zagon na tem področju je dala tudi t. i. Bruseljska deklaracija, sprejeta na konferenci v Bruslju leta 2015, s katero je bila ponovno poudarjena trdna odločenost držav pogodbenic, da v skladu z načelom subsidiarnosti na državni ravni izpolnijo temeljno obveznost zagotavljanja celovitega varstva pravic in svoboščin iz konvencije in njenih protokolov, vključno z učinkovitejšim izvrševanjem sodb Evropskega sodišča za človekove pravice.


V razpravi ob predstavitvi poročila sta generalni sekretar Sveta Evrope Thorbjørn Jagland in generalni direktor Generalnega direktorata Sveta Evrope za človekove pravice in vladavino prava Philip Boillat izrecno izpostavila Slovenijo kot zgled ostalim državam članicam pri izvrševanju sodb ESČP in pomenu politične volje, ki je potrebna pri izvršitvi kompleksnih sodb ESČP (več tudi v zadevnem poročilu na straneh 11, 34, 38, 39-40, 62, 105, 225-226, 248-249). Pohvalo je na svojem obisku marca 2017 izpostavil tudi komisar Sveta Evrope za človekove pravice Nils Muižnieks.