Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Svečana prisega novosprejetih pravosodnih policistov

V Zavodu za prestajanje kazni zapora Dob je v petek, 23. junija 2017, potekala prisega devetih novosprejetih pravosodnih policistov, ki so uspešno opravili predpisano usposabljanje in zahtevane izpite. Pravosodni policisti so podali prisego pred generalnim direktorjem Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij Jožetom Podržajem, ki je pravosodne policiste tudi nagovoril. Poudaril je, da je usposabljanje ključno za kompetentno in zakonito opravljanje dela pravosodnih policistov. Ti z dnem, ko so izrekli prisego, prejemajo polna pooblastila in s tem prevzemajo odgovornost in obvezo za korektno opravljanje dela.
 
Vsi kandidati so se centralnega usposabljanja, ki je potekalo v dveh sklopih, udeležili v letu 2016. V vmesnem času je potekalo praktično usposabljanje v zavodih za prestajanje kazni zapora.
 
Kandidati so tekom centralnega usposabljanja opravili preizkuse znanja s področja predpisov, praktičnega postopka, pooblastil, prve pomoči, rokovanja s strelnim orožjem in samoobrambe, medtem ko so med praktičnim usposabljanjem v zavodih, ki je potekalo pred, po in med obema sklopoma centralnih usposabljanj, morali opraviti še izpit iz varstva pri delu in požarne varnosti, izpit iz Zakona o splošnem upravnem postopku, pripraviti so morali seminarsko nalogo, si pridobiti oceno praktične usposobljenosti za delo v zavodu in se udeležiti usposabljanja za imenovanje v naziv. Po vseh končanih obveznostih je v letošnjem letu sledil še zaključni izpit, ki je obsegal praktični in ustni del.


Generalni direktor je po prisegi novosprejetim pravosodnim policistom izročil uradne izkaznice.