Skoči na vsebino

NOVICA

ZPKZ Dob - podelitev spričeval

V Zavodu za prestajanje kazni zapora Dob je v ponedeljek, 11. septembra 2017, potekala razglasitev in podelitev spričeval obsojencem, ki so uspešno zaključili program SPI Gastronomske in hotelske storitve, SSI Gastronomija in turizem, PTI Gastronomija in PTI Logistični tehnik.

 

V šolskem letu 2016/2017 je zaključni izpit uspešno opravilo 9 obsojencev, 5 jih je uspešno opravilo tudi poklicno maturo v poletnem roku. Spričevala so obsojencem podelili strokovna delavca in direktor Centra za izobraževanje Cene Štupar Ljubljana.