Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Svet Evrope pozdravil napredek pri zagotavljanju ustreznih bivalnih razmer v zaporih

Odbor ministrskih namestnikov Sveta Evrope v formaciji nadzora nad izvrševanjem sodb Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) je na zasedanju od 19. do 21. septembra 2017 v Strasbourgu sprejel sklepe v skupini sodb v zadevi Mandič in Jović, v kateri je ESČP s sodbami v letih 2012-2015 ugotovilo kršitev zaradi prezasedenosti zapora in pripora v Zavodu za prestajanje kazni zapora Ljubljana v obdobju 2008-2012.

 

Odbor ministrskih namestnikov je z zadovoljstvom pozdravil občuten napredek Slovenije in izboljšanje bivalnih razmer v ZPKZ Ljubljana, tako da so sedaj upoštevani tudi priporočeni standardi Evropskega odbora za preprečevanje mučenja in nehumanega ter poniževalnega ravnanja ali kaznovanja (CPT). Ažurirani podatki o zasedenosti zavodov so dosegljivi na spletni strani MPMinistrstvo za pravosodje je med drugimi ukrepi poročalo o nameravani izgradnji novega zapora, k izboljšanju razmer na področju neprostostnih sankcij pa bo prispevala tudi novoustanovljena služba za probacijo.

 

Odbor ministrskih namestnikov bo primer Mandić in Jović ponovno preučil po dodatnih informacijah glede učinkovitosti pravnih sredstev, ki so na voljo pripornikom in zapornikov in po preučitvi poročila odbora CPT, katerega peti periodični obisk v Sloveniji je potekal od 27. marca do 4. aprila 2017. Njegovo poročilo je bilo javno objavljeno v času zasedanja zadnjega Odbora ministrskih namestnikov.

 

Poročilo CPT je Vlada Republike Slovenije temeljito preučila in pozdravila pozitivne ocene, ki med drugim ugotavljajo izboljšanje bivalnih razmer in prezasedenosti v ZPKZ Ljubljana od zadnjega obiska leta 2012. Vlada RS zagotavlja svoja prizadevanja za odpravo oziroma izboljšanje ugotovljenih pomanjkljivosti ter podaja odzive na komentarje in zahteve po pojasnilih. Poročilo CPT in odziv Vlade Republike Slovenije sta dosegljiva na strani Sveta Evrope.