Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Krepitev človekove pravice do varstva osebnih podatkov

Pripravljen je Osnutek novega Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2), ki je na razpolago za pripombe in predloge v javni razpravi

Ministrstvo za pravosodje je pripravilo prenovo zakonodajne ureditve varstva osebnih podatkov, s katero se varuje ena najpomembnejših ustavnih pravic – pravica do varstva osebnih podatkov iz 38. člena Ustave Republike Slovenije. Nova zakonodajna ureditev izhaja iz leta 2016 sprejete Splošne uredbe o varstvu podatkov Evropske unije ter povezane Direktive Evropske unije za področje pravosodja in notranjih zadev, tudi iz leta 2016.

 

V Osnutku ZVOP-2 se ob upoštevanju prej navedenih določb Splošne uredbe o varstvu podatkov in povezane Direktive na novo urejajo nameni obdelave pravnih podatkov, pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov, uporaba storitev informacijske družbe s strani otrok, položaj notranje kontrole pri upravljavcih osebnih podatkov v zasebnem in javnem sektorju (pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov), kodeksi ravnanja z osebnimi podatki.

 

Osnutek upošteva tudi sorazmerje z drugimi ustavnimi pravicami, npr. glede svobode izražanja in dostopa do informacij javnega značaja. V Osnutku ZVOP-2 se sledi dosedanji ureditvi, po kateri je Informacijski pooblaščenec edini nadzorni organ za varstvo osebnih podatkov v Republiki Sloveniji in to za vsa področja obdelav osebnih podatkov, z določenimi izjemami, ki ali izhajajo iz Splošne uredbe o varstvu podatkov (neodvisno sodniško odločanje) ali pa so jim podobne (ker so drugje za druge podobne situacije že urejene v slovenskih zakonih).

Ker določenih vprašanj ni mogoče enoznačno rešiti brez širšega javnega posvetovanja, so pri določenih členih Osnutka ZVOP-2 navedene tudi možne različice rešitev teh vprašanj. 

 

Pridobivanje stališč v javni razpravi bo potekalo do 13. novembra 2017. Pripombe in predloge lahko pošljete preko portala e-uprava ali na: gp.mp@gov.si (v tem primeru z oznako: Za novi ZVOP-2).