Skoči na vsebino

NOVICA

Slavnostna zaprisega novih sodnih izvedenk

Na Ministrstvu za pravosodje so slovesno zaprisegle sodni izvedenki za klinično psihologijo ter sodna izvedenka za psihiatrijo

Dogodek je s pozdravnim nagovorom začela državna sekretarka Tina Brecelj, ki je poudarila pomembnost in vlogo sodnih izvedencev v procesih odločanja pred sodišči in drugimi organi. Sodni izvedenci predstavljajo nepogrešljiv člen pri pojasnitvi dejanskega stanja v posameznih zadevah in tako pomembno pripomorejo k sprejemanju končnih odločitev. Brez strokovnega znanja je dandanes praktično onemogočeno učinkovito in nemoteno delovanje sodišč, zato je državna sekretarka izrazila upanje, da se zapriseženca zavedata pomembnosti svoje vloge v procesu sodnega odločanja ter da bodo svoje delo opravljali strokovno in zagnano.

 

Sledila je zaprisega, slavnostni dogodek pa se je zaključil s kratko pogostitvijo in sproščenim klepetom.