Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Objava pregleda stanja glede človekovih pravic in izvrševanja sodb ESČP na spletni strani ministrstva za pravosodje

Ministrstvo za pravosodje je od prevzema dodatnih nalog, določenih v Zakonu v državni upravi, glede usmerjanja ministrstev pri izvrševanju sodb mednarodnih sodišč (novela iz decembra 2014) in glede preučevanja in načrtovanja uveljavljanja temeljnih človekovih pravic in svoboščin (novela iz julija 2016) sprejelo več sistemskih ukrepov, ki so omogočili tako vsebinski napredek pri izvrševanju sodb Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) kot tudi pri dialogu z Varuhom človekovih pravic glede stanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin v Sloveniji.

Ministrstvo je z namenom obveščanja in ozaveščanja zainteresirane javnosti pripravilo pregled zgoraj navedenih aktivnosti. Javnost bo tako lahko redno spremljala napredek na tem področju tudi preko spletne strani ministrstva, ki ponuja številne informacije in povezave. Na primer, prikazano je, da je imela Slovenija konec leta 2015 še 309 neizvršenih sodb ESČP, medtem ko je bilo konec leta 2016 še 49 neizvršenih sodb ESČP. Preko posebne tabele, kjer so navedene vse sodbe ESČP proti Sloveniji, kjer je bila ugotovljena vsaj ena kršitev Evropske konvencije o človekovih pravicah, je mogoče dostopati tudi do akcijskih načrtov in akcijskih poročil, ki jih je Slovenija posredovala Odboru ministrov Sveta Evrope kot tudi do končnih resolucij, s katerimi Odbor ministrov Sveta Evrope formalno pripozna izvršitev sodbe s strani države.
 
Nova spletna stran je odraz zaveze Ministrstva za pravosodje k vzpostavitvi večje transparentnosti delovanja, tudi na področju izpolnjevanja temeljnih obveznosti Republike Slovenije pri zagotovitvi celovitega varstva pravic in svoboščin iz Evropske konvencije o človekovih pravicah in njenih protokolov, vključno z izvrševanjem sodb Evropskega sodišča za človekove pravice. Upamo, da bodo objavljene informacije in statistični podatki koristen pripomoček zainteresirani javnosti.