Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

ZPKZ Dob - usposabljanje za NPK viličarist in računovodja

Zavod za prestajanje kazni zapora Dob je v sklopu izobraževanja, ki ga v okviru operacije "Razvoj delovnih kompetenc zaprtih oseb" sofinancirata Evropska unija in Republika Slovenija, izvedel usposabljanje za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije viličarist in računovodja ter izvedbo certificiranja omenjenih NPK-jev. V letu 2017 je bilo uspešno izvedeno že tretje usposabljanje za pridobitev NPK viličarist in prvo usposabljanje za NPK računovodja.
 
Usposabljanje NPK viličarist je potekalo od 18. septembra do 16. oktobra 2017. Obsegalo je 40 ur teoretičnega in praktičnega dela ter izvedbo preverjanja znanja, ki je bilo izvedeno 9. novembra 2017. Usposabljanje je uspešno zaključilo 13 obsojencev, 12 jih je pridobilo certifikat oz. javno listino. Osvojili so naslednja znanja in spretnosti: načrtovanje in organiziranje lastnega dela, racionalno porabljanje energije, materiala in časa, upravljanje plinskega, motornega ali električnega viličarja,opravljanje premikov blaga z uporabo viličarja, komuniciranje s sodelavci in z nadrejenimi, varovanje zdravja in okolja. Praktični del usposabljanja je potekal v prostorih šole, teoretični del pa v proizvodnem delu JMW Fire (vožnja na viličarju, poligon s stožci, delo s paletami, dvo – nivojski regal…).

 

Usposabljanje NPK računovodja je potekalo od 10. aprila 2017 do 28. septembra 2017 in je obsegalo 108 ur. Vstopni pogoj za usposabljanje je končana 4-letna strokovna ali splošna izobrazba. Izvedbo preverjanja znanja so opravljali 6. in 7. novembra 2017. Usposabljanje je uspešno zaključilo 11 obsojencev, 8 jih je pristopilo k izpitu, vendar sta le 2 pridobila certifikat oz. veljavno listino. Osvojili so naslednja znanja in spretnosti: načrtovanje, organiziranje in vodenje delovnega procesa v računovodstvu, zagotavljanje kakovosti in uspešnosti dela v delovnem okolju, varovanje poslovne skrivnosti in delovanje skladno s kodeksi na področju računovodstva, spremljanje in upoštevanje ustreznih zakonov in predpisov, predvsem računovodskih standardov in davčne zakonodaje, racionalno uporabljanje energije, materiala in časa, varovanje zdravja in okolja, razvijanje podjetnih lastnosti, spretnosti in vedenja, sodelovanje z notranjimi in zunanjimi uporabniki računovodskih informacij, uporabljanje sodobne informacijsko – komunikacijske tehnologije ter programskih orodij, izvajanje računovodskega predračunavanja, izvajanje računovodskega proučevanja oziroma analiziranja ter izvajanje računovodskega nadziranja.