Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Minister Klemenčič obiskal pravosodne organe v Posavju

Drugi dan vladnega obiska regije, 6. 12. 2017, se je pričel s skupnim delovnim posvetom. Sledili so ločeni obiski in srečanja, v sklopu katerih je minister za pravosodje Goran Klemenčič obiskal pravosodne organe v Posavju: Okrožno sodišče v Krškem, Okrožno državno tožilstvo v Krškem ter Prevzgojni dom Radeče.

Na srečanju z vodstvom Okrožnega sodišča v Krškem ter Okrajnih sodišč v Brežicah, Krškem in Sevnici je pogovor tekel o poslovanju, prostorski problematiki, investicijah in voznem parku. Dotaknili so se tudi nekaterih predlogov sprememb normativnih ureditev - na primer predloga novele zakona o dedovanju ter zakona o notariatu oziroma predlaganega prenosa nespornih zapuščinskih zadev na notarje ter predlagane optimizacije sodne mreže.

 
Na Okrožnem državnem tožilstvu v Krškem so se sogovorniki najprej dotaknili podatkov o poslovanju iz Poročila o delu Okrožnega državnega tožilstva v Krškem, politiki pregona ter namenu, delu in ureditvi probacijske službe. Posebno pozornost so namenili najbolj ranljivi skupini žrtev kaznivih dejanj - otrokom in mladostnikom, žrtvam spolnih zlorab ali nasilja v družini. Sogovorniki so se strinjali, da je temu področju treba posvetiti posebno oz. dodatno pozornost s hitrim ukrepanjem v izogib nepotrebni dodatni viktimizaciji otrok in ublažitvi stresnosti kazenskih postopkov. Ministrstvo za pravosodje je k uveljavljanju ukrepov za otrokom prijaznejše pravosodje že pristopilo, med drugim tudi s projektom "Hiša za otroke".

Minister Klemenčič je v poznih popoldanskih urah obiskal tudi Prevzgojni dom Radeče. Z generalnim direktorjem Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij in vodstvom prevzgojnega doma si je ogledal prostore doma, kjer se izvaja vzgojni ukrep oddaje v prevzgojni dom, ki ga izreče sodišče mladoletnikom in mladoletnicam zaradi storjenih kaznivih dejanj za območja vseh sodnih okrožij Republike Slovenije. Minister se je seznanil s poslanstvom in izzivi, s katerimi se srečujejo v domu ter načrti za prihodnost.