Skoči na vsebino

NOVICA

Minister Klemenčič obiskal pravosodne organe v Posavju

Drugi dan vladnega obiska regije, 6. 12. 2017, se je pričel s skupnim delovnim posvetom. Sledili so ločeni obiski in srečanja, v sklopu katerih je minister za pravosodje Goran Klemenčič obiskal pravosodne organe v Posavju: Okrožno sodišče v Krškem, Okrožno državno tožilstvo v Krškem ter Prevzgojni dom Radeče.

Na srečanju z vodstvom Okrožnega sodišča v Krškem ter Okrajnih sodišč v Brežicah, Krškem in Sevnici je pogovor tekel o poslovanju, prostorski problematiki, investicijah in voznem parku. Dotaknili so se tudi nekaterih predlogov sprememb normativnih ureditev - na primer predloga novele zakona o dedovanju ter zakona o notariatu oziroma predlaganega prenosa nespornih zapuščinskih zadev na notarje ter predlagane optimizacije sodne mreže.

 
Na Okrožnem državnem tožilstvu v Krškem so se sogovorniki najprej dotaknili podatkov o poslovanju iz Poročila o delu Okrožnega državnega tožilstva v Krškem, politiki pregona ter namenu, delu in ureditvi probacijske službe. Posebno pozornost so namenili najbolj ranljivi skupini žrtev kaznivih dejanj - otrokom in mladostnikom, žrtvam spolnih zlorab ali nasilja v družini. Sogovorniki so se strinjali, da je temu področju treba posvetiti posebno oz. dodatno pozornost s hitrim ukrepanjem v izogib nepotrebni dodatni viktimizaciji otrok in ublažitvi stresnosti kazenskih postopkov. Ministrstvo za pravosodje je k uveljavljanju ukrepov za otrokom prijaznejše pravosodje že pristopilo, med drugim tudi s projektom "Hiša za otroke".

Minister Klemenčič je v poznih popoldanskih urah obiskal tudi Prevzgojni dom Radeče. Z generalnim direktorjem Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij in vodstvom prevzgojnega doma si je ogledal prostore doma, kjer se izvaja vzgojni ukrep oddaje v prevzgojni dom, ki ga izreče sodišče mladoletnikom in mladoletnicam zaradi storjenih kaznivih dejanj za območja vseh sodnih okrožij Republike Slovenije. Minister se je seznanil s poslanstvom in izzivi, s katerimi se srečujejo v domu ter načrti za prihodnost.