Skoči na vsebino

NOVICA

Človekove pravice so vrednota, za katero si moramo prizadevati vsak dan

10. decembra 1948 je Generalna skupščina OZN sprejela Splošno deklaracijo človekovih pravic in od takrat naprej mednarodna skupnost ta dan obeležuje kot svetovni dan človekovih pravic

 

Dan človekovih pravic je posebna priložnost, da se vsakdo vpraša, kako resno jemlje človekove pravice vsak dan. Človekove pravice so namreč prepogosto obravnavane zgolj kot abstrakten pojem, namenjen strokovnim in akademskim razpravam, pri čemer pa se pozablja, da so predvsem vrednota, ki jo je treba udejanjati v vsakdanjem življenju oziroma pri vsakdanjem delu na vseh ravneh odločanja. Človekove pravice so univerzalen sistem, a se udejanjajo v prvi vrsti na lokalni ravni.

 

Ministrstvo za pravosodje je v letu 2017 sprejelo več sistemskih sprememb glede krepitve vidika spoštovanja človekovih pravic, na nekatere od njih želimo ponovno opozoriti prav ob Dnevu človekovih pravic:

-              V letu 2017 je ministrstvo uvedlo vmesno poročanje glede izvrševanja priporočil Varuha človekovih pravic, prav z namenom, da se dodatno zagotovi bolj redno in sistematično spremljanje vidikov spoštovanja človekovih pravic po vseh ministrstvih in vladnih službah. Ministrstvo je več pozornosti namenilo tudi pripravi odzivnega poročila vlade na letno poročilo Varuha človekovih pravic, ki postaja vse bolj sistematično in pregledno, kar omogoča jasno sledenje sprejetim ukrepom  ali odsotnosti le-teh po posameznih področjih.

-         Ministrstvo je v letu 2017 predlagalo tudi dopolnitve Zakona o varuhu človekovih pravic, katerih namen je bil omogočiti, da bo v Sloveniji lahko začela delovati državna institucija za človekove pravice, ki bo lahko v celoti izpolnjevala Pariška načela o statusu državnih institucij za človekove pravice in bo s tem Varuh človekovih pravic pridobil t. i. status A po Pariških načelih. Državni zbor je predlog zakona sprejel dne 13. 10. 2017.

-              Ministrstvo je v letu 2017 predlagalo tudi ratifikacijo Protokola št. 15 k Evropski konvenciji o varstvu človekovih pravic. Slovenija je protokol ratificirala dne 4. 7. 2017.

-              Ministrstvo je tudi v letu 2017 veliko pozornosti namenilo tudi izvrševanju sodb Evropskega sodišča za človekove pravice, tako je bil v letu 2017 dosežen še dodaten napredek – Slovenija je sedaj med državami, ki po mnenju Sveta Evrope veljajo za zgled glede uresničevanja sodb Evropskega sodišča za človekove pravice.

-              Ministrstvo je oktobra 2017 pripravilo tudi javno dostopno informacijo glede izvrševanja sodb Evropskega sodišča za človekove pravice z namenom, da lahko tudi širša javnost spremlja aktivnosti vlade na tem področju.

-              Ministrstvo je dalo vidikom človekovih pravic poseben poudarek tudi pri pripravi področne zakonodaje, ne nazadnje npr. v predlogo sprememb in dopolnitev Zakona o izvršbi in zavarovanju.

-              V letu 2017 je bil v okviru reorganizacije ministrstva ustanovljen Direktorat za kaznovalno pravo in človekove pravice, pred tem na ministrstvu namreč ni bilo direktorata, ki bi bil osredotočeno zadolžen za spremljanje spoštovanja človekovih pravic.

-              Ministrstvo v zadnjih letih posveča več pozornosti področju človekovih pravic tudi na izobraževanjih, namenjenih sodnikom, državnim tožilcem in državnim odvetnikom, ki jih organizira Center za izobraževanje v pravosodju, ki deluje v okviru Ministrstva za pravosodje.

 

Na ministrstvu se zavedamo, da je pred nami še veliko dela, saj je spoštovanje človekovih pravic ideal, ki pa ga je težko v polnosti doseči, saj je že ena sama kršitev človekovih pravic preveč. Zato so potrebna nenehna prizadevanja vseh treh vej oblasti, kajti le sistemski pristop omogoča napredek.