Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Odprtje razstave arhitekturnih rešitev za ZPKZ Ig in ZPKZ Ljubljana

V sredo, 17. januarja 2018, je v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje na Gradu Fužine v Ljubljani potekalo odprtje razstave arhitekturnih rešitev za Projekt reševanja prostorske problematike Zavoda za prestajanje kazni zapora Ig na obstoječi lokaciji tega zapora in Projekt reševanja prostorske problematike Zavoda za prestajanje kazni zapora Ljubljana na lokaciji OPPN MOL 147 (območje ob vzhodni obvoznici in Litijski cesti).

 

Ministrstvo za pravosodje je v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije izvedlo javni, projektni, odprti, anonimni, enostopenjski arhitekturno krajinski natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve in izbiro izdelovalca projektne dokumentacije za obe lokaciji zaporov.

 

Zbrane je v imenu naročnika uvodoma nagovorila Lucija Remec, vodja Službe za nepremičnine in investicije pravosodnih organov na Ministrstvu za pravosodje. Izpostavila je, da je Ministrstvo za pravosodje na podlagi pooblastila Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij v letu 2015 pričelo s projektom reševanja prostorske problematike obeh zaporov. Od takrat se izvajajo intenzivne aktivnosti v okviru katerih so bile izdelane strokovne podlage, potrebne za preveritev različnih možnosti pristopov in umeščanja zavodov v prostor, projektni nalogi za umeščanje obeh zavodov v objekte in začetna investicijska dokumentacija, vse kot podlaga za izvedbo arhitekturno krajinskih natečajev, katerih rezultati so bili včeraj predstavljeni. Izrazila je prepričanje, da bodo za oba zavoda za prestajanje kazni zapora izbrani projekti osnova za izvedbo novogradnje moškega in ženskega zapora. Cilj je, da bosta projekta zaključena do leta 2022, v okviru ocenjenih vrednosti investicije.


Generalni direktor Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij Jože Podržaj je v nadaljevanju poudaril, da se večina slovenskih zaporov nahaja v zelo starih zgradbah, ki niso bile grajene za namene zapora in zato danes ti objekti ne ustrezajo več sodobnim zahtevam izvrševanja zaporne kazni in pripora. Na nujnost izboljšanja prostorskih razmer v zaporih so večkrat opozorile nadzorne institucije – še posebej Varuh človekovih pravic in Odbor za preprečevanje mučenja in nečloveškega ravnanja ali kaznovanja pri Svetu Evrope. Dodatno so na to opozorile tudi sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice, saj je Republika Slovenija zaradi prostorskih pogojev v ljubljanskem zaporu že bila primorana izplačati odškodnine. S projektom novogradnje Ljubljane in obnove Iga si zato obetamo pomembno izboljšanje bivalnih pogojev, ki so nenazadnje osnova za uresničitev poslanstva Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij – zagotavljanje resocializacije zaprtih, pri čemer je v ospredju zagotavljanje in ohranjanje njihovega dostojanstva. Za družbo, zaprte osebe in za zaposlene bo tako po dolgih letih prizadevanj pridobljen sodoben, varen, human, vključujoč in resocializacijsko usmerjen zapor na obeh lokacijah. 

 

Na dogodku sta bili predstavljeni komisiji v obeh postopkih, ki sta na sejah pregledovali in ocenili natečajne elaborate, v skladu z merili za ocenjevanje iz natečajnih pogojev. Ekipi 1. nagrajenih rešitev pa sta zbranim predstavili svoja projekta.

 

 

1. nagrado za obnovo ZPKZ Ig je prejel natečajni elaborat šifra 38389, avtorjev:
• Mina Hiršman, mag. inž. arh.
• Uroš Rustja, univ. dipl. inž. arh.
• Lara Sedar, absolventka arhitekture
• Matija Zega, študent arhitekture
• Tomislav Krnač, absolvent krajinske arhitekture
• Božidar Rustja, univ. dipl. inž. arh.

Sodelavca:
• Pia Kante, absolventka krajinske arhitekture
• Sašo Leskovar, absolvent arhitekture

Konzultant za penološki koncept zapora:
• prof. dr. Matjaž Ambrož, univ. dipl. prav.

 


1. nagrado za novogradnjo ZPKZ Ljubljana je prejel natečajni elaborat šifra 65298, avtorjev:
• Urban Petranovič, univ. dipl. inž. arh.
• Davorin Počivašek, univ. dipl. inž. arh.
• Vid Žnidaršič, absolvent arhitekture
• Urša Gantar, absolventka arhitekture
• Nuša Gruden, absolventka arhitekture
• Aleksi Vičič, absolvent arhitekture
• Alenka Korenjak, univ. dipl. inž. arh.

Konzultant za gradbene konstrukcije:
• Ivan Hafner, univ. dipl. inž. grad., HP-HIŠA PROJEKTOV d. o. o.

Konzultant za strojne instalacije:
• Peter Blažek, univ. dipl. inž. str., NOM BIRO d. o. o.

Konzultant za promet:
• Gašper Blejec, univ. dipl. inž. grad., Standard d. o. o.

Konzultant za požarno varnost:
• Andrej Fojkar, univ. dipl. inž. kem., Fojkarfire d. o. o.

Konzultant za elektroinstalacije:
• Damjan Mršič, inž. el.

 

 

Vsi podatki o izvedenem natečaju za ZPKZ Ig in ZPKZ Ljubljana so dostopni tudi na spletni strani Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije.