Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

ZPKZ Maribor – sodelovanje v projektu »Živa knjižnica«

Zavod za prestajanje kazni zapora Maribor že tretje leto sodeluje v projektu Živa knjižnica Maribor. Zadnji dve leti so knjige tudi zaprte osebe.


Živa knjižnica je metoda, katere glavni namen je ozaveščanje in izobraževanje o vrednotah in človekovih pravicah, spodbujanje razprave o predsodkih in stereotipih v družbi. Sicer pa je Živa knjižnica kot vsaka druga knjižnica: ima čitalnico, knjižnični pult, knjižničarja/ko, izposoja knjig poteka za določen čas in se zabeleži na knjižnično izkaznico. Kljub temu se Živa knjižnica razlikuje od drugih knjižnic v eni zelo pomembni stvari – v njej so namreč knjige ljudje.

 

Žive knjige so posameznice in posamezniki iz različnih družbenih skupin in kulturnih ozadij. To so ljudje z zanimivimi življenjskimi zgodbami in so pripravljeni govoriti o sebi ter na ta način deliti svojo življenjsko zgodbo z bralci.

 

Živa knjižnica poteka tako, da obiskovalci pristopijo do knjižničnega pulta, kjer jih pričaka knjižničar in jim predstavi Živo knjižnico ter nabor knjig, ki so na voljo. Ko si obiskovalec izbere knjigo, ki bi jo želel prebrati, ju knjižničar predstavi in pospremi v čitalnico – rahlo odmaknjen prostor, kjer potekajo branja. Branje poteka v obliki pogovora, kjer knjiga pripoveduje o sebi, bralec pa knjigi postavlja vprašanja, ki ga zanimajo v povezavi z naslovom knjige.

 

 

 

Nekaj vtisov o projektu:


»Izkušnja sodelovanja pri živi knjigi me je pozitivno napolnila z občutki olajšanja. Z osebami, ki so te izbrale in jih ne poznaš, deliš en del svojega življenja. Hkrati razbijaš predsodke, tabuje in stereotipe, ki so prisotni v naši družbi. Vsak posameznik je ena živa knjiga z pozitivnimi in negativnimi poglavji. Želel bi čim več branja »živih knjig« in delitev izkušenj med ljudmi, posebej s svojimi najbližjimi, za katere posvetimo premalo časa«. (obsojenec)

 

 

»Leta 2017 se je v mesecu decembru v prednovoletnem programu Maribor zgodil dogodek Živa knjižnica, ki se je dogajal v prostorih Vetrinjskega dvora. Dogodek v organizaciji mariborskega kulturnega centra združuje vse, ki cenijo knjige in zgodbe vseh oseb kateri si želijo deliti delce oziroma izkušnje iz svojega življenja. Prireditev je potekala tako, da je vsak ki je želel sodelovati sestavil kazalo, kjer je nakazal o čem se želi pogovarjati oziroma deliti svoje zgodbe z bralci. Odpravila sta se v čitalnico, kjer sta lahko živa knjiga in bralec v mirnem vzdušju delila svoje misli. Živih knjig je bilo okrog 30 in skoraj vsak bralec je lahko našel nekaj zase in za svojo dušo. Prireditev združuje ljudi in odpravlja tabuje, ki jih imajo ljudje do drugačnih in marginalnih skupin (invalidov, istospolno usmerjenih, uporabnikov prepovedanih substanc, tujcev, oseb ki prestajajo zaporno kazen). Tako se lahko pobližje spoznamo z drugače mislečimi in spoznamo njihove zgodbe. Prireditev je bila dobro obiskana in je vsekakor vredna, da se še v prihodnje organizira v našem mestu.« (obsojenec)

 

 

»Projekt se mi zdi koristen iz več razlogov. Že sam namen projekta je destigmatizacija ranljivih družbenih skupin. Vsi vemo, da so zaprte osebe močno stigmatizirane, deprivilegirane in se na prostosti ves čas borijo zoper stigmo, kateri nemalokrat ne ubežijo in so med drugim tudi zaradi nje ujete v začaran krog povratništva. Verjamem, da stigma poleg drugih dejavnikov, dodatno pripomore k nadaljevanju kriminalnega vedenja. Zaprte osebe imajo ob dogodku priložnost, da se družijo, pogovarjajo, preživijo čas v okolju, ki je manj obsojajoč. Vzdušje na teh dogodkih je stalno zelo odprto, neobsojajoče, polno sprejemanja drugačnosti. Tako dobijo zaprte osebe izkušnjo, da so sprejeti tudi takšni kot so, s »stigmo zaprte osebe«. V svojem knjižnem kazalu imajo namreč veliko drugih poglavij kot zgolj »sem zapornik«, npr. sem bil boksar, treniral sem nogomet, igram kitaro, prepotoval sem svet... Tako pridejo do spoznanja, da so veliko več kot zgolj zaprte osebe, da imajo tudi druge zanimive izkušnje, pozitivne lastnosti in veščine, ki druge zanimajo ter jih pritegnejo. Slednje pozitivno vpliva na njihovo samopodobo in krepi njihove »močne plati«. Da ne govorim o navezovanju novih pozitivnih, konstruktivnih stikov v lokalnem okolju. Doprinos je tudi vaja komunikacijskih veščin. In še bi lahko naštevala. Osebno verjamem v koristnost in smiselnost projekta in zato mi ni odveč temu nameniti uro ali dve tudi prostega časa! Najlepše bi se zahvalila vsem, ki ste pomagali, da so se zaprte osebe tudi letos lahko udeležile dogodka!« (psihologinja Tanja Madjar)

 

 

»Pozitivno, pridobivanje novih socialnih veščin, predvsem soočanje z drugimi in s samim seboj, posebej v smislu odnosa do storjenega kaznivega dejanja, nekakšna priprava obsojencev na odzive drugih oseb in priprava na življenje na prostosti. Posledice po podobnih prireditvah so spodbudne: gre predvsem za izboljšanje samopodobe obsojenca, prav tako samopotrditev, da ga družba še vedno sprejema in da ni ožigosan za večno. Zaprte osebe podobne aktivnosti sprejemajo na način, da so hvaležne za izkazano zaupanje zavoda, soočijo se z realnostjo, v vsakdanjem življenju pa bolje razumejo svet okrog sebe. Tudi med prestajanjem zaporne kazni.« (pravosodni policist Suad Osmanbegović)