Skoči na vsebino

NOVICA

Vlada imenovala generalnega direktorja Direktorata za civilno pravo na pravosodnem ministrstvu

Vlada imenovala generalnega direktorja Direktorata za civilno pravo na pravosodnem ministrstvu

 

Vlada RS je na današnji 166. redni seji za generalnega direktorja Direktorata za civilno pravo v Ministrstvu za pravosodje imenovala Miho Verčka, za mandatno dobo petih let, in sicer od 5. 2. 2018 do 4. 2. 2023, z možnostjo ponovnega imenovanja.

 

Na podlagi drugega odstavka 82. člena Zakona o javnih uslužbencih se položaj generalnega sekretarja in generalnega direktorja v ministrstvu, direktorja organa v sestavi in vladne službe, načelnika upravne enote in direktorja uprave lokalne skupnosti pridobi z odločbo o imenovanju. Generalne direktorje v ministrstvih imenuje na predlog ministra vlada za dobo petih let.

 

Miha Verčko, univerzitetni diplomirani pravnik, je v Ministrstvu za pravosodje zaposlen od leta 2010, sprva v Direktoratu za zakonodajo s področja pravosodja, od marca 2014 do februarja 2017 kot namestnik vodje sektorja za civilno zakonodajo, od takrat do današnjega imenovanja pa kot vodja omenjenega sektorja v Direktoratu za civilno pravo.

 

Pred zaposlitvijo na pravosodnem ministrstvu je delovne izkušnje nabiral kot sodniški pripravnik na Višjem sodišču v Ljubljani in Vrhovnem sodišču RS. V času službovanja na pravosodnem ministrstvu je vodil več zakonodajnih projektov ter medresorskih in drugih strokovnih skupin, prav tako je član medresorske delovne skupine za implementacijo arbitražnega sporazuma.