Skoči na vsebino

NOVICA

Slovesna zaprisega na Ministrstvu za pravosodje

Slovesno so zaprisegli sodni izvedenci in izvedenke za strokovna področja arhitektura, gradbeništvo in veterinarstvo ter sodna tolmačka in tolmača za hrvaški in arabski jezik

 

Dogodek je s pozdravnim nagovorom odprl državni sekretar Darko Stare, ki je dejal, da sodni izvedenci in sodni tolmači predstavljajo nepogrešljiv del pri ugotavljanju, razumevanju in pojasnjevanju dejanskega stanja v posameznih zadevah, saj je brez strokovnega znanja in pomoči strokovnjakov uspešno delo sodišč praktično nemogoče.

 

»Vaša današnja zaprisega je zato tudi izraz javnega spoštovanja in zaupanja v vas, zaradi vaših dosedanjih strokovnih dosežkov, znanj, kompetenc in seveda tudi osebnostnih lastnosti, ki zagotavljajo, da ste vredni tega javnega zaupanja in da boste to delo opravljali vestno, pošteno, natančno in odgovorno«, je še dejal državni sekretar Darko Stare.

 

Sledile so zaprisege, slavnostni dogodek pa se je zaključil s kratko pogostitvijo in sproščenim klepetoom.