Skoči na vsebino

NOVICA

Spremembe na področju izvajanja programa zaščite prič

Zakon o zaščiti prič določa pogoje in postopke za zaščito prič in drugih ogroženih oseb, ki so ogrožene zaradi sodelovanja oziroma pričanja v kazenskem postopku. Zaščita se ogroženim osebam zagotavlja pred, med in po končanem kazenskem postopku ter pomeni izvajanje nujnih zaščitnih ukrepov pred vključitvijo ogrožene osebe v program zaščite in izvajanje zaščitnih ukrepov v programu zaščite.

Na podlagi dosedanjega izvajanja programa zaščite ter pri izvajanju nalog v mednarodnem okolju, so bile prepoznane operativne potrebe po spremembi aktualne normativne ureditve programa zaščite, zato je Vlada Republike Slovenije na današnji 169. redni seji določila besedilo novele Zakona o zaščiti prič, ki bo prinesla pozitivne spremembe na področju izvajanja programa zaščite prič v Republiki Sloveniji, in sicer:

  • varnejše izvajanje zaščite ogroženih oseb v fazi izvajanja nujnih zaščitnih ukrepov bo zagotovljeno z dodatnima nujnima zaščitnima ukrepoma glede prirejenih dokumentov in spremembe identitete - enota ob izvedbi ukrepa začasne preselitve ob tem lahko osebi zagotovila tudi osebni dokument s prirejeno identiteto;
  • možnost zaščitene osebe, da se odloči o nadaljnji uporabi spremenjene identitete: po zaključku programa zaščite bo dopuščena povezava izvirne in spremenjene identitete v  evidencah, v kolikor bo to nujno zaradi zagotovitev pravic in obveznosti osebe ali tretjih oseb, kar bo zaščiteni osebi znatno olajšalo življenje po zaključku programa;
  • možnost mednarodnega sodelovanja na področju zaščite prič z mednarodnimi institucijami, ki nimajo statusa države, izvajajo pa program zaščite prič: s spremembo pogojev za mednarodno sodelovanje na področju zaščite prič bo slovenskim organom, pristojnim za zaščito prič, omogočeno sodelovanje z mednarodnimi organizacijami, ki nimajo statusa države, izvajajo pa progam zaščite prič in izkazujejo operativni interes po preselitvi zaščitenih prič na območje Republike Slovenije;
  • poleg navedenih rešitev novela ureja tudi področje zbiranja, posredovanja in obdelave osebnih podatkov oseb, obravnavanih po ZZPrič: predlagana normativna ureditev sledi pravilom in jamstvom, ki jih zagotavlja zakonodaja s področja varstva osebnih podatkov.           

Po prepričanju Ministrstva za pravosodje predlagane spremembe zakona predstavljajo dodano vrednost k učinkovitejšemu izvajanju programa zaščite prič in drugih ogroženih oseb v Republiki Sloveniji.