Skoči na vsebino

NOVICA

Minister za pravosodje mag. Goran Klemenčič podelil priznanja najzaslužnejšim delavcem na področju izvrševanja kazenskih sankcij

Minister za pravosodje mag. Goran Klemenčič je skupaj z generalnim direktorjem Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij Jožetom Podržajem danes, 5. aprila 2018, na slovesnosti ob dnevu Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij podelil priznanja najzaslužnejšim delavcem na področju izvrševanja kazenskih sankcij.

 

Generalni direktor Jože Podržaj je v svojem nagovoru izpostavil pomen dneva Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij, ki ga praznujemo 9. aprila. Tega dne je pred 18. leti stopil v veljavo prvi sodobni Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij v samostojni Republiki Sloveniji. Zakon se je v teh letih z novelami prilagajal spremembam v družbi, ki se neposredno zrcalijo tudi v zaporih. Pri uresničevanju poslanstva zaporov je temeljno vodilo ključni rek, ki je hkrati moto Strategije URSIKS: »Z zgledom in strokovnostjo – za varno družbo in nove začetke«. Dejal je, da je večkrat slišati pripombe o širjenju pravic samo za zaprte, položaj zaposlenih pa se poslabšuje. Aktivnosti uprave so usmerjene v izboljšanje položaja obojih – ker gre za ljudi! Tudi z obsodbo zaradi hudega kaznivega dejanja človeku ne smemo odvzeti dostojanstva. Zaporski sistem mora temeljiti na spoštovanju, zakonitosti, sodelovanju, poštenju, delavnosti, znanju in povezovanju. Samo na ta način bo slovenski zaporski sistem unikaten in boljši od marsikaterega, s katerim se želimo primerjati. Poudaril je, da moramo biti zaposleni v zaporih najprej na svoje delo ponosni sami, šele potem lahko pričakujemo, da bomo cenjeni in spoštovani tudi od drugih. Veliko naporov se vlaga v večjo prepoznavnost in veljavo dela v zaporih - s ciljem, da pokažemo, da je naše delo vse več kot samo rešetke, lisice in rožljanje s ključi. Strnil je, da je delo odvisno od materialnih pogojev, še bolj pa ga zaznamujejo odnosi na vseh ravneh. K temu lahko pripomore vsak, ne gleda na položaj in delo, ki ga opravlja. Nemalokrat smo te preizkuse že uspešno prestali v težkih in izrednih dogodkih. Sodelavcem se je zahvalil za predano delo in čestital letošnjim nagrajencem. Izrekel je tudi zahvalo ministru in njegovi ekipi, ki ima velik posluh za zaporski sistem.

 

Zbrane je v nadaljevanju nagovoril minister za pravosodje mag. Goran Klemenčič, ki je podal pogled na razmere v zaporskem sistemu ob nastopu funkcije ministra in kaj je bilo v tem obdobju storjenega za izboljšanje pogojev. Poudaril je, da so se negativni trendi slabih materialnih in kadrovskih pogojev v zaporih obrnili na bolje, kar je prav gotovo razlog za optimizem. Povedal je, da je kot minister s ponosom prebral zadnje poročilo Evropskega odbora za preprečevanje mučenja in nehumanega ter poniževalnega ravnanja (CPT), ki se je nanašalo na slovenske zapore. Povedano je bilo namreč, da gre za sistem, ki je sicer kadrovsko in finančno podhranjen, ampak ima srce, z zaprtimi osebami ravna humano, v ospredju je človečnost. Izpostavil je, da je delo v zaporu stresno, zahtevno in odgovorno. Zahvalil se je tudi za dobro sodelovanje s sindikati. Z ustanovitvijo Uprave za probacijo si v prihodnosti lahko obetamo izboljšanje razmer, ključno bo sodelovanje obeh organov. Čestital je letošnjim nagrajencem ter izrazil pohvalo vsem zaposlenim in željo, da bo delo še naprej opravljeno tako dobro kot doslej.

 

V imenu nagrajencev je spregovorila Tanja Urek, ki je z udeleženci slovesnosti delila svoje poglede na dolgoletno izkušnjo dela v zaporu in spremembe, ki so se zgodile v zadnjih desetletjih. Družba se je v tem času spremenila in z njo tudi zapori. Strnila je, da delo z zaprtimi ni lahko in zahteva predane ljudi. Za delo pa so pomembni predvsem kvalitetni odnosi.

 

Slovesnost je povezoval Boštjan Lajovic, kulturno so jo obogatili člani seksteta klarinetov Policijskega orkestra in plesalci Konservatorija za glasbo in balet iz Ljubljane.

 

 

Prejemniki letošnjih priznanj:

 

Pisne pohvale za uspešno in dolgoletno delo na področju izvrševanja kazenskih sankcij so prejeli:
Lea Pleteršek - ZPMZKZ Celje
Josip Gašpar - ZPMZKZ Celje
Gordana Šket - ZPKZ Ig
Andrej Hočevar - ZPKZ Ljubljana – Oddelek Novo mesto
Igor Granda - ZPKZ Maribor
Boštjan Bohar - ZPKZ Maribor - Oddelek Murska Sobota
Stanislav Pernišek - PD Radeče
Mirjana Horvat - ZPKZ Koper
Marija Žibret Krašovc- Generalni urad
Tanja Urek - Generalni urad


Pisne pohvale za vidnejše dosežke na področju izvrševanja kazenskih sankcij so prejeli:
Aleksandra Tratar, Vanja Jakopin, Lilijana Virant - ZPKZ Dob (uspešna uvedba in izvajanje nove strokovne metode)

Rudi Zupančič - ZPKZ Dob (posredovanje v požaru - nudenje prve pomoči zaprti osebi, ki ji je s hitrim odzivom rešil življenje)

Matjaž Zaplatar, Božo Juntez, Srečko Šenica – ZPKZ Dob (nudenje prve pomoči zaprti osebi, ki so ji s hitrim posredovanjem rešili življenje)

Boris Kožar, Andrej Omerza, Miroslav Podgoršek - ZPKZ Ljubljana (preprečitev večjega požara v zavodu)


Pisno pohvalo za sodelovanje na področju izvrševanja kazenskih sankcij je prejelo Društvo za nenasilno komunikacijo.


Vsem nagrajencem iskreno čestitamo!