Skoči na vsebino

NOVICA

Minister Klemenčič na konferenci na Danskem o človekovih pravicah

Minister Goran Klemenčič se je na povabilo danskega ministra za pravosodje v okviru danskega predsedovanja Odboru ministrov Sveta Evrope 12. in 13. aprila 2018 v Kopenhagnu udeležil konference na visoki ravni na temo kontinuirane reforme sistema Evropske konvencije o človekovih pravicah

Konferenca gradi na procesu, katerega cilj je dolgoročna učinkovitost sistema, vzpostavljenega s Konvencijo in katerega posebne mejnike predstavljajo konference v Interlaknu (2010), Izmirju (2011), Brightonu (2012) in Bruslju (2015). Ministri članic Sveta Evrope so sprejeli t. i. Kopenhagensko deklaracijo, ki bo služila kot usmeritev za nadaljnje procese, usmerjene predvsem v učinkovitejše izvajanje Evropske konvencije o človekovih pravicah, vključno z učinkovitejšim izvrševanjem sodb Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP). 

 

V deklaraciji so poudarjene zaveze držav članic Sveta Evrope k izpolnjevanju obveznosti po Konvenciji ter pravica do vlaganja pritožbe posameznikov na ESČP. Postopek dosedanje reforme je pozitivna naloga, ki je privedla do pomembnih sprememb v sistemu konvencije. Ugotovljeni so bili pomembni rezultati, zlasti z obravnavo potrebe po učinkovitejšem nacionalnem izvajanju, izboljšanju učinkovitosti ESČP in krepitvi subsidiarnosti. Kljub temu se sistem konvencije še vedno sooča z izzivi. Države pogodbenice ostajajo zavezane k pregledu učinkovitosti sistema konvencije in sprejemu vseh potrebnih ukrepov za zagotovitev njenega učinkovitega delovanja, vključno z zagotavljanjem ustreznega financiranja. V deklaraciji je izpostavljeno, da mora Odbor ministrov Sveta Evrope pred koncem leta 2020 določiti postopek odziva na sprejete odločitve in časovni načrt za pripravo ter izvedbo nadaljnjih potrebnih sprememb, vključno s pregledom učinkov Protokolov št. 15 in 16 k EKČP pet let po začetku njihove veljavnosti.

 

Minister Klemenčič se je v svojem govoru zavzel za krepitev vloge Sodišča za človekove pravice in je v zvezi s tem poudaril, da je potrebno paziti, da se izjeme, kot je sklicevanje na načelo subsidiarnosti, ne bodo izrodile v instrument za spodkopavanje avtoritete sodišča. Evropa, še posebej danes, potrebuje močan Svet Evrope z močnim sodiščem. Zato je nujno, da države spoštujejo njegove sodbe in jih dosledno izvršujejo. Slovenija je v tem duhu v zadnjih štirih letih zmanjšala število neizvršenih sodb iz nekaj čez 300 na 27, navkljub temu, da so nekatere boleče posegle v naš proračun. Minister Klemenčič je nastop zaključil z mislijo, da ni dovolj zgolj reči, da danes Svet Evrope potrebujemo, ampak da se moramo potruditi, da ohranimo tudi njegovo relevantnost.