Skoči na vsebino

NOVICA

Model Barnahus - Projekt Hiša za otroke

Na Ministrstvu za pravosodje potekajo v okviru projekta Barnahus delavnice s tujimi strokovnjaki, ki se pri delu srečujejo z otroki, žrtvami spolne zlorabe, nasilja v družini, zanemarjanja in drugih kaznivih dejanj

Islandski model hiše za otroke, t.i. BARNAHUS, je bil označen kot najustreznejši model izvajanja določb Lanzarotske konvencije (Konvencija o zaščiti otrok pred spolnim izkoriščanjem in spolno zlorabo, veljavna od 1.1.2014) v praksi. Podrobnosti o projektu so objavljene tudi v posebni zloženki.

 

Ministrstvo za pravosodje od februarja 2018 izvaja aktivnosti v okviru skupnega projekta  Tehnične pomoči sofinancirane s strani Evropske Komisije in Sveta Evrope. Prvi sestanek je potekal na Ministrstvu za pravosodje 19. in 20.3.2018.

 

Ta teden pa na Ministrstvu za pravosodje potekajo delavnice s tujimi strokovnjaki, ki se pri delu srečujejo z otroki, žrtvami spolne zlorabe, nasilja v družini, zanemarjanja in drugih kaznivih dejanj. Namen delavnic je izmenjava pogledov, izkušenj, praks, ki jih pri svojem delu uporabljajo strokovnjaki na terenu. Rezultati delavnic bodo doprinesli k celostnem razumevanju razmer v Sloveniji, na področju zaščite in obravnave otrok, žrtev kaznivih dejanj.

 

Tuji strokovnjaki, ki v okviru tehnične pomoči Evropske Komisije in Sveta Evrope sodelujejo na delavnicah, pomagajo pri iskanju možnih rešitev ter širšem pogledu na celostno obravnavo otrok žrtev. Opozarjajo tudi na pasti in težave, s katerimi so se soočali ob implementaciji modela Barnahus v svojih državah in pri spreminjanju starih praks. Na ministrstvu pričakujemo, da bodo tokratne delavnice pomagale pri pripravi priporočil za implementacijo modela Barnahus v Sloveniji.

 

 Udeleženci delavnic iz tujine so norveški, islandski in nizozemski strokovnjaki: Anne Siv Avitsland, Eirin Elisabeth Baugstø, Ólöf Ásta Farestveit, Anna Petersson in Dr. Karst Wouter, ki jih je v imenu vodstva ministrstva pozdravila tudi državna sekretarka Tina Brecelj.