Skoči na vsebino

NOVICA

Strokovno izobraževanje »Izvajanje probacijskih nalog«

Na Upravi za probacijo je od 28. do 29. 5. 2018 potekalo strokovno izobraževanje, ki so ga za naše probacijske uslužbence izvedli strokovni delavci Uprave za zaporski sistem in probacijo Ministrstva za pravosodje Republike Hrvaške.

 

Izobraževanje je zajemalo teoretske podlage dela s storilci kaznivih dejanj s poudarkom na delavnicah in praktičnem osvajanju veščin dela s storilci kaznivih dejanj. Strokovni delavci so predstavili model ocenjevanja dejavnikov tveganja, določitev ciljev tretmana, motivacijski intervju, model pozitivnih življenjskih stilov, pripravo poročil za sodišče in vodenje dokumentacije.

 

Na dvodnevnem dogodku so probacijski uslužbenci od hrvaških kolegov pridobili mnogo novih znanj in izkušenj, ki jih bodo uporabili pri svojem delu. Prav tako so vzpostavili dobre odnose in se dogovorili za nadaljnja skupna sodelovanja na različnih delovnih področjih.

 

Izobraževanje je bilo v okviru projekta »Vzpostavitev sistema za zagon probacije« financirano s pomočjo Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada, in sicer iz operacije Učinkovito pravosodje.