Skoči na vsebino

NOVICA

URSIKS: Svečana prisega pravosodnih policistov

V Zavodu za prestajanje kazni zapora Dob je danes, 5. junija 2018, potekala svečana prisega in podelitev uradnih izkaznic skupini 17 novosprejetih pravosodnih policistov, ki so uspešno zaključili centralno usposabljanje in opravili zaključni preizkus znanja.

V letu 2017 je bilo v začetno usposabljanje vključenih skupaj 28 novo zaposlenih pravosodnih policistov. Prva skupina (15 udeležencev) je pričela s centralnim usposabljanjem v decembru 2016 in ga zaključila februarja 2017 ter v okviru Referata za varovanje objektov pravosodnih organov v zavodu Ljubljana s 1. aprilom 2017 prevzela varovanje sodne palače na Tavčarjevi 9 v Ljubljani. Druga skupina (13 udeležencev) je pričela z centralnim usposabljanjem februarja 2017 ter ga v drugem sklopu zaključila novembra 2017.

 

Pred generalnim direktorjem Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij je danes priseglo 17 pravosodnih policistk in policistov, ki so opravili vse obveznosti v sklopu začetnega programa usposabljanja, 3  udeleženci so prisego že podali, 8 pa jih bo priseglo naknadno, zaradi specifike in organizacije dela na sodišču.

 

Kot je izpostavila Tanja Urek, ki organizira usposabljanja novosprejetnih pravosodnih policistov, je vsebina usposabljanj z leti postajala bogatejša. Leta 1991 so bili pravosodni policisti vključeni v enomesečno začetno usposabljanje, vsebine so bile omejene le na tehnike obvladovanja oseb. Danes so vsebine usposabljanja bistveno bolj pestre in obsežnejše. Novim sodelavcem poskušamo podati čim več znanja in veščin, da bodo lahko svoje delo opravljali kompetentno, ob polnem spoštovanju človekovih pravic. Poleg znanj in tehnik s področja varnosti in pooblastil, zakonodaje, specifičnih obravnav in potreb zaprtih oseb, je za uspešno delo potrebno predvsem poznavanje socialnih veščin in dobre komunikacije ter nenazadnje tehnik obvladovanja stresa. Pomemben poudarek pri usposabljanjih dajemo tudi etiki in integriteti ter varovanju osebnih podatkov.

 

Generalni direktor Jože Podržaj je vsem pravosodnim policistkam in policistom čestital in se jim zahvalil, da so se odločili za zaposlitev v zaporskem sistemu. Izpostavil je, da morajo biti vodila dela vseh pravosodnih policistov, ki so ključna za izpolnjevanje našega poslanstva, odgovorno, humano in zakonito izpolnjevanje nalog ter spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Zelo pomembna sta tudi zgled in strokovnost, kot izhaja iz osnovnega mota strategije Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij. Zahvalil se je vsem inštruktorjem in drugim strokovnim sodelavcem, ki sodelujejo v procesu izobraževanja in usposabljanja novih sodelavcev. Povedal je, da se poleg pravosodnih policistov, ki so danes podali prisego, trenutno usposablja nova skupina 24 pravosodnih policistov, hkrati pa so v sklepni fazi tudi zaposlitveni postopki za 22 novih zaposlitev. Kljub omenjenemu kadrovskemu prilivu, pa se Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij še vedno sooča s pomanjkanjem pravosodnih policistov.