Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Uspešen zaključek zadeve Vaskrsić

Svet Evrope zaključil nadzor nad sodbo v zadevi Vaskrsić. Ocenili so, da so bili tako individualni kot splošni ukrepi za izvršitev navedene sodbe ustrezni.

Odbor ministrskih namestnikov Sveta Evrope je po preučitvi akcijskega poročila za zadevo Vaskrsić proti Republiki Sloveniji (sodba Evropskega sodišča za človekove pravice z dne 25. 4. 2017, št. pritožbe 31371/12, kjer je bila Republika Slovenija obsojena kršitve 1. člena Protokola št. 1 h Konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (varstvo premoženja) zaradi kršitve načela sorazmernosti v izvršilnem postopku) ocenil, da so bili tako individualni kot splošni ukrepi za izvršitev navedene sodbe ustrezni in je dne 4. 7. 2018 sprejel končno resolucijo.

 

Med ključnimi izvedenimi splošnimi ukrepi je tudi letos sprejeti Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju, ki določa dodatne aktivnosti sodnikov. Novela Zakona o izvršbi in zavarovanju  prinaša spremembe, ki preprečujejo t.i. socialne izvršbe na nepremičnine, katerih temeljna značilnost je, da je dolg nizek in tako njegovo poplačilo s strani dolžnika realno oziroma obvladljivo. Sodiščem se nalaga obveznost, da bodo morala tekom postopka izvršbe na nepremičnino, ki predstavlja dolžnikovo stanovanje ali stanovanjsko hišo, v kateri dolžnik živi, in gre za poplačilo dolga, ki je očitno nesorazmeren glede na ugotovljeno vrednost nepremičnine, obvestiti Center za socialno delo, ki bo po prejetem obvestilu začel z izvajanjem nalog, ki so centru za socialno delo poverjene kot javna pooblastila oziroma z izvajanjem socialno varstvenih storitev, namenjenih odpravljanju socialnih stisk in težav (na primer storitve prve socialne pomoči, osebne pomoči, pomoči družini).

 

S sprejemom zaključne resolucije je nadzor nad sodbo v zadevi Vaskrsić zaključen, ministrstvo za pravosodje pa bo še naprej skrbelo za izobraževanje in usposabljanje tudi na področju izvršilnega prava.