Skoči na vsebino

NOVICA

Vlada ugotavlja, da so ministrstva aktivna pri odpravljanju kršitev človekovih pravic

Vlada sprejela odzivna poročila v zvezi s priporočili Varuha človekovih pravic. Gradivo je na podlagi prispevkov posameznih resorjev pripravilo Ministrstvo za pravosodje

Vlada je na svoji zadnji, 186. redni seji sprejela:
- Informacijo o realizaciji priporočila Državnega zbora Republike Slovenije ob obravnavi dvaindvajsetega rednega Letnega poročila Varuha človekovih pravic za leto 2016,
- Odzivno poročilo Vlade Republike Slovenije na triindvajseto redno Letno poročilo Varuha človekovih pravic za leto 2017 ter
- Odzivno poročilo Vlade Republike Slovenije na Poročilo o izvajanju nalog DPM v letu 2017 (Državni preventivni mehanizem po Opcijskem protokolu h Konvenciji OZN proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju). (povezava na stran, kjer bo objavljena zgornja priponka).
 
Vladno gradivo, ki ga je na podlagi prispevkov posameznih resorjev pripravilo Ministrstvo za pravosodje, obsega skupni pregled uresničevanja priporočil iz letnih poročil Varuha človekovih pravic za leti 2016 in 2017 in odziv na priporočilo o izvajanju nalog DPM v letu 2017.
 
Vlada Republike Slovenije si je tudi v letih 2017 in 2018 v največji možni meri prizadevala uresničevati priporočila Varuha človekovih pravic. Ta prizadevanja in ukrepe v svojem poročilu za leto 2017 pozdravlja tudi Varuh človekovih pravic, vendar nekatera priporočila iz preteklosti tudi ponavlja. 


Vlada ugotavlja, da so ministrstva aktivna pri odpravljanju ugotovljenih nepravilnosti. Samoocena pristojnih vladnih resorjev glede realizacije 76 priporočil iz letnega poročila  za leto 2017 je sledeča: realiziranih je 8 priporočil, delno realiziranih 25, kot stalna naloga je opredeljenih 23, zavrnjenih realizacij zaradi nestrinjanja (tudi delnih) je 10, nerealiziranih (tudi delno) pa je ravno tako 10 priporočil.

 

Napredek pri realizaciji priporočil Varuha bodo ministrstva in Vlada ponovno pregledala ob pripravi Vmesnega poročila v začetku leta 2019.