Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Svet Evrope je potrdil ustreznost ukrepov za implementacijo sodbe ESČP v zadevi Šilih

Odbor ministrskih namestnikov Sveta Evrope je po preučitvi akcijskega poročila o izvedenih ukrepih za implementacijo sodbe Velikega senata Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi Šilih proti Sloveniji ocenil, da so bili tako individualni kot splošni ukrepi Republike Slovenije za izvršitev navedene sodbe ustrezni in dne 5. 9. 2018 sprejel zaključno resolucijo

ESČP je v sodbi ugotovilo kršitev procesnega vidika pravice do življenja (2. člen Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin), zaradi neučinkovitosti in dolžine trajanja kazenskega in civilnega sodnega postopka, v katerem se je ugotavljala odgovornost zdravnika oziroma bolnišnice za smrt Gregorja Šiliha leta 1993.   Neučinkovitost je bila ugotovljena predvsem v smislu predolgega trajanja civilnih sodnih postopkov, tudi v povezavi s prekinitvijo zaradi teka kazenskega postopka in kar šestih predodelitev spisa sodnikom.

 

Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije je maja 2018 pripravilo akcijsko poročilo, v katerem so bili predstavljeni ukrepi za izvršitev te sodbe. Med individualnima ukrepoma sta to plačilo odškodnine, določene s sodbo ESČP, ter na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije sklenjena sodna poravnava z zakoncema Šilih dne 23.12.2016, s katero so bili končani domači sodni postopki po 23 letih od smrti njunega sina Gregorja Šiliha. Med splošnimi ukrepi pa je poleg ukrepov, ki se nanašajo na sojenje v razumnem roku (projekt Lukenda) ter izobraževanje in osveščanje o sodbi, izpostavljen tudi t. i. Projekt Šilih.

 

Namen Projekta Šilih, ki je potekal v letih 2017 in 2018 je bil določiti in potrditi ukrepe za zmanjševanje in preprečevanje opozorilnih nevarnih in drugih škodljivih dogodkov med zdravstveno obravnavo, ukrepe za učinkovitejše uresničevanje pravice do primerne, kakovostne in varne zdravstvene obravnave ter ukrepe za učinkovit sodni postopek, v katerem se brez nepotrebnega odlašanja ugotavlja odgovornost izvajalca zdravstvene dejavnosti oziroma zdravstvenega delavca za smrt oziroma hude telesne poškodbe, ki jih pacient utrpi med zdravstveno obravnavo.

 

Skupni projekt Ministrstva za zdravje in Ministrstva za pravosodje, v okviru katerega so bile opravljene tudi analize konkretnih relevantnih civilnih in kazenskih zadev, je naslovil tako izvorne razloge oziroma postopke za preprečevanje in raziskovanje razlogov za napake kot tudi ukrepe za ustrezno sodno obravnavo očitanih kršitev, s ciljem, da se primeri, kot je bil primer Šilih, ne bi več ponovili (več o projektu). 

 

S sprejemom zaključne resolucije je nadzor nad sodbo v zadevi Šilih zaključen, vendar ni odveč poudariti, da so nekateri ukrepi iz Projekta Šilih opredeljeni kot stalna naloga obeh ministrstev, kot na primer izobraževanje in usposabljanje vseh deležnikov tako v zdravstvu kot tudi v pravosodju, tudi s sodelovanjem  pristojnih strokovnih združenj.