Skoči na vsebino

NOVICA

Sestanek ministrice za pravosodje s predsednikom Vrhovnega sodišča

Ministrica Katič in predsednik Florjančič sta izmenjala poglede na prioritete ministrstva in sodstva, pri čemer sta ugotovila, da obe veji oblasti delita številne skupne poglede na obstoječe izzive in potreben razvoj pravosodja

V prihajajočem obdobju bo potekala širša razprava o ustavnem položaju sodnikov in sodstva, ki bo usmerjena v prenos pristojnosti za imenovanje sodnikov iz Državnega zbora na Sodni svet ter s tem zmanjšanje vpliva politike na neodvisnost sodstva. Hkrati pa bo, med drugim, treba upoštevati zahteve za ustrezno izvedbo preizkusnega obdobja za nove sodnike s ciljem krepitve kakovosti in strokovnosti sodstva. S tem je povezana tudi prihajajoča reforma pravniškega državnega izpita ter ustreznost programov izobraževanj za trajnostno usposabljanje sodnikov in sodnega osebja.

 

Ministrica Katič je izpostavila, da si želi tvornega sodelovanja s sodstvom pri spreminjanju zakonodaje. Sogovornika sta se strinjala, da morajo biti spremembe premišljene in v čim večji meri usklajene s stroko. Kot eno izmed prioritet sta izpostavila spremembe Zakona o kazenskem postopku, saj je po mnenju sodstva in širše stroke velik del že pripravljenih sprememb nujen in potreben za učinkovitejše in hitrejše vodenje kazenskih postopkov.

 

Prav tako je v zadnjih fazah priprave Zakon o nepravdnem postopku, ki bo sodiščem omogočil izvajanje novega Družinskega zakonika.