Skoči na vsebino

NOVICA

Pravosodna ministrica pri generalnem državnem tožilcu

Na sestanku se je ministrica seznanila s pogoji dela državnega tožilstva in se z generalnim državnim tožilcem dogovorila za sodelovanje pri napovedanih spremembah kazenske zakonodaje

Slovenija potrebuje in si zasluži učinkovito tožilsko organizacijo, pri zagotavljanju pogojev za njeno delo in razvoj pa je potrebno tvorno sodelovanje obeh institucij, sta na današnjem sestanku ugotovila sogovornika.

 

Ministrica Katič in generalni državni tožilec Šketa sta z ekipama sodelavcev predstavila prioritete obeh organov in spregovorila o izzivih in pričakovanjih, s katerimi se bo potrebno soočiti v prihodnjih mesecih pri zasledovanju skupnega cilja krepitve pravne države. Generalni državni tožilec Šketa je napovedal krepitev transparentnosti dela slovenskega tožilstva z vpogledom v mesečno posodobljene statistične podatke prek spleta, kar namerava Vrhovno državno tožilstvo začeti objavljati v novembru letos.

 

Sogovornika sta se zavezala h konstruktivnemu sodelovanju pri pripravi zakonskih sprememb. Med prvimi prioritetami bosta optimalnejša ureditev kazenskega postopka ter prilagoditev organizacije slovenskega tožilstva nedavni ustanovitvi Evropskega javnega tožilstva, kjer ministrstvo in Vrhovno državno tožilstvo že tvorno sodelujeta.

 

V zvezi z nedavno odločbo Ustavnega sodišča RS glede Zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (ZOPNI) je ministrica izpostavila, da se zaveda problematike njenih finančnih posledic in da bo v pogovorih s finančnim ministrstvom zagovarjala dodelitev dodatnih potrebnih sredstev tožilstvu. Na ministrstvu je v izdelavi analiza morebitnih sprememb ZOPNI v povezavi z zadnjimi odločitvami Ustavnega sodišča RS, v iskanje ustavno vzdržne in učinkovite rešitve pa bo vključeno tudi tožilstvo.

 

Ministrica in generalni državni tožilec sta se dotaknila tudi področja sovražnega govora, ki ga je tožilstvo v okviru lansko leto sprejete Politike pregona uvrstilo med prioritete. Strinjala sta se, da gre pri tem za problematiko, ki terja širši družbeni diskurz in iskanje rešitev, tudi ob sodelovanju drugih deležnikov, saj je kazenski pregon ultima ratio sankcioniranja družbeno škodljivih ravnanj in varovanja posameznikovega dostojanstva.