Skoči na vsebino

NOVICA

ZPKZ Dob - usposabljanje za NPK viličarist

Zavod za prestajanje kazni zapora Dob je v sklopu izobraževanja, ki ga v okviru operacije "Razvoj delovnih kompetenc zaprtih oseb" sofinancirata Evropska unija in Republika Slovenija, izvedel usposabljanje za pridobitev Nacionalne poklicne kvalifikacije viličarist in izvedbo certificiranja NPK.
 
Usposabljanje je potekalo od 23. avgusta do 12. septembra 2018. Obsegalo je 40 ur teoretičnega in praktičnega dela ter izvedbo preverjanja znanja, katerega so opravljali dne 27. septembra 2018. 15 obsojencev je uspešno zaključilo usposabljanje, 13 jih je pristopilo na izpit. Od tega je 12 obsojencev uspešno opravilo izpit in pridobilo certifikat.
 
Osvojili so naslednja znanja in spretnosti: načrtovanje in organiziranje lastnega dela, racionalno porabljanje energije, materiala in časa, upravljanje plinskega, motornega ali električnega viličarja, opravljanje premikov blaga z uporabo viličarja, komuniciranje s sodelavci in z nadrejenimi, varovanje zdravja in okolja. Teoretični del usposabljanja je potekal v prostorih šole, praktični del pa v proizvodnem delu podjetja, ki deluje v območju zavoda (vožnja na viličarju, poligon s stožci, delo s paletami, dvo – nivojski regal…).