Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Vlada imenovala člane prvega Strokovnega sveta

Vlada Republike Slovenije imenovala člane in namestnike prvega Strokovnega sveta za sodno izvedenstvo, sodno cenilstvo in sodno tolmačenje

Strokovni svet za sodno izvedenstvo, cenilstvo in tolmačenje je rezultat reforme izjemno zahtevnega in raznolikega področja sodno zapriseženih strokovnjakov, ki s svojim delom pomembno prispevajo tako k hitrosti kot tudi h kvaliteti sodnih odločitev. Ta je bila začrtana s sprejetjem novega Zakona o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih (ZSICT), ki se bo začel uporabljati 1. januarja 2019, katerega ključni namen je bil prvič na enem mestu urediti dotlej razpršeno in podnormirano področje sodnega izvedenstva, cenilstva in tolmačenja.

 

Strokovni svet je po novi ureditvi najvišji strokovno usklajevalni organ na področju sodnega izvedenstva, sodnega cenilstva in sodnega tolmačenja. Ima petnajst članov, ki so sodni izvedenci, sodni cenilci in sodni tolmači, vsak član pa ima po enega namestnika, ki ga nadomešča v njegovi odsotnosti. Kandidate za člane predlagajo strokovna združenja oziroma institucije s posameznega področja, zakon pa predvideva tudi posebne kriterije za primere več kandidatov z istega področja, med katerimi je tudi obdobje obstoja statusa sodnega izvedenca, cenilca ali tolmača. Člane in namestnike imenuje Vlada Republike Slovenije na predlog ministrice za pravosodje.

 

Vlada Republike Slovenije v Strokovni svet za sodno izvedenstvo, sodno cenilstvo in sodno tolmačenje imenuje naslednje člane in namestnike:

 

 1.         za sklop strokovnega področja gospodarstvo:

         član: Boštjan Boh, sodni cenilec, imenovan za strokovno področje gradbeništva

         namestnik: Miran Andrejek, sodni cenilec, imenovan za strokovno področje obrtne dejavnosti

 

 1.         za sklop strokovnega področja okolje in prostor:

          član: mag. Branko Kovač, sodni izvedenec, imenovan za strokovno področje geodezije

         namestnica: dr. Manca Plazar, sodna izvedenka, imenovana za strokovno področje arhitekture

 

 1.         za sklop strokovnega področja kmetijstvo in gozdarstvo:

         član:Miran Lovrin, sodni izvedenec in sodni cenilec, imenovan za strokovno področje kmetijstva

         namestnik:Tomaž Hrovat, sodni izvedenec in sodni cenilec, imenovan za strokovno področje gozdarstva

 

 1.         za sklop strokovnega področja zdravje:

 

         član: prof. dr. Jože Balažic, sodni izvedenec, imenovan za strokovno področje medicine

         namestnica:dr. Alenčica Sever, sodna izvedenka, imenovana za strokovno področje psihologije

 

 1.         za sklop strokovnega področja promet:

         član: dr. Peter Verlič, sodni izvedenec, imenovan za strokovno področje prometa

            namestnik: dr. Janez Kopač, sodni izvedenec, imenovan za strokovna področja prometa, motornih vozil ter strojev in opreme, in sodni cenilec, imenovan za strokovni področji motornih vozil ter strojev in opreme

 

 1.         za sklop strokovnega področja šport:

         član: Roman Šturm, sodni izvedenec, imenovan za strokovno področje športa

         namestnica:Irena Drobnič, sodna izvedenka, imenovana za strokovno področje športa

 

 

 1.         za sklop strokovnega področja kultura:

         članica:Milena Zlatar, sodna izvedenka in sodna cenilka, imenovana za strokovno področje umetnosti

         namestnik:dr. Andrej Gaspari, sodni izvedenec, imenovan za strokovno področje arheologije

 

 1.          za sklop strokovnega področja infrastruktura:

         član: dr. Dejan Žlajpah, sodni izvedenec in sodni cenilec, imenovan za strokovno področje gradbeništva

         namestnik: Janko Trobiš, sodni cenilec, imenovan za strokovno področje gradbeništva

 

 1.          za sklop strokovnega področja gradbeništvo:

         član: Jorg Bleiweis Trsteniški, sodni izvedenec in sodni cenilec, imenovan za strokovno področje gradbeništva

         namestnik: dr. Branko Dolenc, sodni izvedenec, imenovan za strokovno področje Gradbeništva ter sodni cenilec, imenovan za strokovni področji gradbeništva ter kmetijstva

 

 1.        za sklop strokovnega področja obrtna dejavnost:

          član: Anton Dremelj, sodni izvedenec in sodni cenilec, imenovan za strokovno področje obrtne dejavnosti

          namestnik:Marko Kajzer, sodni izvedenec in sodni cenilec, imenovan za strokovno področje obrtne dejavnosti

 

 1.        za sklop strokovnega področja stroji in oprema:

          član:prof. dr. Vincenc Butala, sodni izvedenec, imenovan za strokovna področja strojev in opreme, varstva pri delu in požarne varnosti ter ekologije

         namestnik:mag. Janko Uratnik, sodni izvedenec in sodni cenilec, imenovan za             strokovni področji računalništva in informatike ter motornih vozil

 

 1.        za sklop strokovnega področja varnost:

          članica: Marjetka Učakar, sodna izvedenka, imenovana za strokovno področje varstva pri delu in požarne varnosti

          namestnik:mag. Martin Jazbec, sodni izvedenec, imenovan za strokovno področje borilnih veščin

 

 1.        za sklop strokovnega področja forenzika:

         član: Gorazd Pezdir, sodni izvedenec, imenovan za strokovno področje forenzično – kriminalistično tehničnih preiskav

          namestnica:dr. Majda Zorec Karlovšek, sodna izvedenka, imenovana za strokovni področji kemije ter forenzične toksikologije in alkoholometrije

 

 1.        za sklop strokovnega področja sodno tolmačenje in prevodi:

          član: Remzo Skenderović, sodni tolmač, imenovan za makedonski, srbski, hrvaški ter bosanski jezik

         namestnica: Špela Kutin, sodna tolmačka, imenovana za francoski jezik

 

 1.        za sklop strokovnega področja slovenski znakovni jezik:

         članica: Zlata Crljenko, sodna tolmačka, imenovana za slovenski znakovni jezik

         namestnica: Ljubica Podboršek, sodna tolmačka, imenovana za slovenski znakovni jezik

 

 

Pred člani prvega sklica Strokovnega sveta je pomembna in odgovorna naloga začrtati nova razmerja med ministrstvom in stroko, ki je z reformo dobila večjo vlogo, vpliv in odgovornost pri imenovanjih, razrešitvah ter pri oblikovanju posameznih področij in vsebin izobraževanj. Na ministrstvu jim ob tej priložnosti čestitamo in želimo uspešno delo.