Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Sestanek ministrice za pravosodje s predstavniki Slovenskega sodniškega društva

Predstavitev pogledov obeh institucij na izzive v slovenskem pravosodju

Ministrica za pravosodje Andreja Katič se je na spoznavnem sestanku sestala s predsednikom Slovenskega sodniškega društva dr. Andrejem Ekartom, sestanka pa so se udeležili tudi višja sodnica Zdenka Pešec, vrhovni sodnik dr. Miodrag Đorđević ter državna sekretarja dr. Dominika Švarc Pipan in Gregor Strojin.
Ministrica je predstavila prioritetne projekte, ki jih bo ministrstvo v prihodnjih mesecih zastavilo zlasti na področju kazenskega procesnega prava, protikorupcijske zakonodaje ter nepravdnega postopka, v nadaljevanju pa tudi na področju organizacijske sodniške zakonodaje. Predstavniki društva so med drugim izpostavili zlasti problematičnost plačnega položaja sodnikov v primerjavi z drugimi funkcionarji in se zavzeli za ukrepe, ki bi v sodniške vrste pritegnili najboljši kader. Slednje je zlasti pomembno zaradi pretekle kadrovske politike, ki je v sodstvu ustvarila veliko generacijsko vrzel. Opozorili so tudi na potrebo po sodelovanju pri krepitvi zaupanja v pravosodje, prostorsko problematiko sodišč ter skladnost regionalnega razvoja.
Sogovorniki so se dotaknili tudi nekaterih drugih skupnih točk v okviru napovedi iz koalicijskega sporazuma, zlasti pri razpravi o možnostih drugačnega imenovanja sodnikov. V tem okviru so izmenjali tudi poglede na nameravane spremembe koncepta izvajanja pravniškega državnega izpita, s poudarkom na specializaciji kandidatov.
Ministrica je izpostavila pomembno vlogo ministrstva pri usklajevanju potreb in interesov pravosodnih organov, ki so si pogosto nasprotujoči. To terja poglobljen dialog, ki pa se mora na koncu preliti v konkreten rezultat, s katerim lahko živijo vsi deležniki. Za pripravo kakovostnih zakonodajnih predlogov je nujno ustrezno strokovno sodelovanje in usklajevanje, v nadaljnjih fazah pa tudi spremljanje implementacije njihovih učinkov v praksi.