Skoči na vsebino

NOVICA

5. strokovno srečanje sodnih tolmačev Slovenije

Državni sekretar Gregor Strojin je nagovoril udeležence 5. strokovnega srečanja sodnih tolmačev Slovenije

Državni sekretar je izpostavil pomembnost vloge zapriseženih sodnih tolmačev v sodnih postopkih in pri prevodih listin ter s tem povezanim zagotavljanjem pravne varnosti v mednarodno vedno bolj kompleksnem okolju.
Od dela sodnih tolmačev je, med drugim, odvisno tudi sodelovanje, gradnja vzajemnega zaupanja in posledično priznavanja pravosodnih postopkov na ravni Evropske unije.
Poudaril je, da se 1. januarja 2019 prične uporabljati nov Zakon o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih.
S tem zakonom je bila dana stroki večja veljava, zlasti prek instituta Strokovnega sveta, ki je najvišji strokovno usklajevalni organ na področju sodnega izvedenstva, cenilstva in tolmačenja.

 

5. strokovno srečanje sodnih tolmačev Slovenije je potekalo 18. oktobra 2018 v Ljubljani. Strokovno srečanje predstavlja enega največjih izobraževalnih dogodkov za sodne tolmače, ki ga organizira Ministrstvo za pravosodje.

Na tokratnem srečanju so strokovnjaki s posameznih področji predstavili aktualne teme s področja dela sodnega tolmačenja. Na dogodku sta predstavnici Ministrstva za pravosodje predstavili predvidene spremembe zakonodaje s področja sodnih tolmačev, prav tako je bila predstavljena ustrezna obličnost prevodov listin z namenom overitve in uporabe v tujini. Del srečanja je bil namenjen ožjim jezikovnim temam; udeleženci so razpravljali o splošnih jezikovnih dilemah v procesu prevajanja, o izzivih sodnega tolmača pri soočanju z različnimi sodnimi praksami in pravnimi terminologijami v istem jeziku.

Z vidika sodnice, ki je tudi sodna tolmačka, je bila predstavljena vloga sodnega tolmača v sodnem postopku in izpostavljena vprašanja glede obsega tolmačenja pri interpretaciji pravnih terminov.

Z zaključnim predavanjem so se udeleženci seznanili s ključnimi načeli bontona in primernega vedenja v medosebnih stikih.