Skoči na vsebino

NOVICA

Sestanek ministrice z varuhinjo človekovih pravic

Ministrica se je seznanila z aktivnostmi Varuha in predstavila prioritete ministrstva

Danes sta se v prostorih Varuha z ekipama sodelavcev sestali ministrica za pravosodje Andreja Katič ter varuhinja Vlasta Nussdorfer.

 

Sogovornici sta ugotovili, da je sodelovanje med ministrstvom in Varuhom zgledno. Ministrstvo skrbi za poročanje Vlade Republike Slovenije o uresničevanju priporočil Varuha, sodelovanje pa poteka tudi v okviru posebne delovne skupine za koordinacijo izvrševanja sodb Evropskega sodišča za človekove pravice.

 

Ministrstvo je s spremembami Zakona o državni upravi iz leta 2016 prevzelo pomembne pristojnosti na področju varovanja človekovih pravic, v okviru katerih je pripravilo konec lanskega leta sprejeto novelo Zakona o varuhu človekovih pravic, ki pomembno krepi institucijo v izvrševanju njenega poslanstva. Med drugim je novela formalizirala institut zagovornika otroka ter bo Varuhu omogočila pridobitev statusa A po Pariških načelih.

 

Varuhinja je ministrico seznanila z aktivnostmi, vezanimi na nedavne zakonske spremembe, ministrica pa je podala zavezo ministrstva k pomoči in podpori varuhu pri implementaciji zakonskih novosti. Ministrica je obenem predstavila tudi načrtovane spremembe zakonodaje, vezane na prioritete iz koalicijske pogodbe, med njimi zlasti novelo Zakona o kazenskem postopku ter dva povsem nova zakona - Zakon o varstvu osebnih podatkov in Zakon o nepravdnem postopku. Dogovorjeno je bilo tudi tvorno sodelovanje pri izpolnjevanju priporočil Varuha pravosodnemu resorju, zlasti s področja izvrševanja kazenskih sankcij, kjer aktivnosti že potekajo.