Skoči na vsebino

NOVICA

Vlada pooblastila ministrico za pravosodje za podpis Sporazuma med Republiko Slovenijo in Mednarodnim kazenskim sodiščem o izvrševanju kazni Mednarodnega kazenskega sodišča

Vlada Republike Slovenije je pooblastila ministrico za pravosodje Andrejo Katič, da podpiše usklajeno besedilo Sporazuma med Republiko Slovenijo in Mednarodnim kazenskim sodiščem o izvrševanju kazni Mednarodnega kazenskega sodišča (MKS), ki je pristojno za pregon in sojenje storilcem najtežjih hudodelstev, ki zadevajo mednarodno skupnost kot celoto: genocid, hudodelstva proti človečnosti, oborožene spopade in agresijo. Ustrezna pravna podlaga za sodelovanje z Mednarodnim kazenskim sodiščem je bila s spremembami in dopolnitvami Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij vzpostavljena v začetku letošnjega leta.

 

Do podpisa sporazuma bo predvidoma prišlo ob robu decembrskega zasedanja Skupščine držav pogodbenic Rimskega statuta Mednarodnega kazenskega sodišča, ki bo potekalo v Haagu.

 

Slovenija s podpisom sporazuma izpolnjuje zavezo iz Rimskega statuta Mednarodnega kazenskega sodišča ter s tem konkretizira tudi svojo podporo Mednarodnemu kazenskemu sodišču in poudarja zavezo spoštovanju mednarodnega prava.