Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Odziv na odprto pismo

Podpisnikom odprtega pisma

(odprto pismo z dne 26. 10. 2018)

 

 

Spoštovani,

 

v preteklosti sem že večkrat izrazila prepričanje, da lahko za zaupanje v delo pravosodja največ naredijo prav pravosodni deležniki sami. V tej luči ravnanje Vrhovnega sodišča pri sporočilu v zvezi z odločbo ESČP spremljam s podobno zaskrbljenostjo, kot izhaja tudi iz odprtega pisma uglednih pravnikov z dne 26. 10. 2018.

 

Ministrstvo za pravosodje je v zvezi z različnimi vprašanji glede sporočila Vrhovnega sodišča dne 26. 10. 2018 oziroma takoj po seznanitvi s sporočilom javno poudarilo, da podpira pomembno vlogo Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (EKČP) in Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) pri zagotavljanju pravnih standardov človekovih pravic in prispevku k stabilnosti in demokratičnosti držav v Svetu Evrope. Ministrstvo je pojasnilo, da se je z ratifikacijo EKČP Slovenija obvezala, da bo spoštovala končno sodbo sodišča v vsaki zadevi, v kateri nastopa kot stranka ter da Slovenijo k temu med drugim zavezujejo tudi ustavna načela spoštovanja mednarodnopravnih obveznosti in vladavine prava.

 

Na Ministrstvu za pravosodje si v okviru svojih pristojnosti prizadevamo za čim širšo uveljavitev vrednot EKČP v slovenskem pravnem redu, to pa vključuje tudi ustrezno izvrševanje sodb ESČP. Svet Evrope pa je Slovenijo že večkrat predstavil kot zgled dobre prakse zlasti pri izvrševanju sodb ESČP, ki se nanašajo na sistemske rešitve. Vsak primer je seveda treba obravnavati posebej in ločiti med možnimi individualnimi ter sistemskimi ukrepi za preprečitev podobnih kršitev. Potrebna analiza sodbe in razlogov za ugotovljeno kršitev ter ocena potrebnih ukrepov za implementacijo sodbe v konkretnem primeru še poteka. Republika Slovenija mora akcijsko poročilo ali načrt izvrševanja sodbe pripraviti v šestih mesecih od dokončnosti sodbe, to pa bo storila tudi v konkretni zadevi. Ustreznost individualnih in sistemskih ukrepov presoja Odbor ministrov Sveta Evrope.

 

Sporočilo, ki je bilo zapisano na spletni strani Vrhovnega sodišča dne 24. 10. 2018, po mnenju ministrstva ne predstavlja in ne more predstavljati stališča Republike Slovenije. Ne glede na to, da takšno sporočilo nima formalne moči, pa se zavedamo možnih učinkov, ki jih lahko prinaša - zlasti za dojemanje Republike Slovenije v Svetu Evrope in mednarodnem okolju nasploh, za prizadevanja Republike Slovenije v smeri spoštovanja odločb mednarodnih sodišč in tribunalov s strani drugih držav, pa tudi za odnos posameznikov do sodišč in sodnih postopkov na ravni države.

 

Na Ministrstvu za pravosodje pozdravljamo odločitev Vrhovnega sodišča z dne 29. 10. 2018, da prvotno sporočilo umakne in izrazi zavezanost k spoštovanju odločb ESČP. Zaradi ocene razlogov in okoliščin v zvezi z objavo kasneje umaknjenega sporočila, kot tudi morebiti izvedenih ukrepov za ustrezno obvladovanje tovrstnih tveganj v prihodnosti, smo Vrhovno sodišče zaprosilo za poročilo.

 

Andreja Katič

MINISTRICA