Skoči na vsebino

NOVICA

Ministrica Katič: "Slovensko pravosodje je produktivno in prav je, da to večkrat javno poudarimo"

Na Brdu pri Kranju je v torek, 6. novembra 2018, potekala 12. slovesnost ob Dnevu pravosodja, ki je namenjena podelitvi priznanj vsem tistim, ki so se še posebej izkazali s svojim delom in predanostjo za krepitev pravne države in s tem tudi za zaupanje javnosti v delo pravosodja, kar je v teh časih izrednega pomena.

Zbrane so nagovorili ministrica za pravosodje Andreja Katič, vrhovni sodnik svétnik Vladimir Balažic in predsednik Vlade Republike Slovenije Marjan Šarec.


Nagovorom je sledila podelitev medalj za življenjsko delo na področju pravosodja, ki so jih prejeli:

 • Janez Vlaj, vrhovni sodnik svétnik, Vrhovno sodišče RS,
 • Marjanca Sukič, javna uslužbenka, Okrožno sodišče v Murski Soboti,
 • Darinka Stojčevski, javna uslužbenka, Višje sodišče v Ljubljani,
 • Barbara Brezigar, vrhovna državna tožilka svétnica, Vrhovno državno tožilstvo RS,
 • Vlasta Nussdorfer, vrhovna državna tožilka, Vrhovno državno tožilstvo RS,
 • Žarko Bejek, višji državni tožilec, Okrožno državno tožilstvo v Murski Soboti,
 • Branka Oven, višja državna tožilka, Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici,
 • Bojan Šobar, okrožni državni tožilec svétnik, Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani, vodja Zunanjega oddelka ODT Ljubljana v Kočevju,
 • Sonja Gašperlin, višja pravosodna sodelavka I, vodja Urada generalnega državnega tožilca,  Vrhovno državno tožilstvo RS,
 • Ljubica Zore, poslovna sekretarka VI v Uradu generalnega državnega tožilca na Vrhovnem državnem tožilstvu RS,
 • Zlatka Bošnjak, računovodja-vodja urada, Okrožno državno tožilstvo v Krškem,
 • Mara Pižent, računovodja v finančno-računovodski službi, Okrožno tožilstvo v Novi Gorici.

 

Ministrica za pravosodje Andreja Katič je v pozdravnem nagovoru spomnila, da letos v pravosodju obeležujemo nekaj častitljivih obletnic. Tako mineva sto let od znamenite Uredbe, s katero so slovenska sodišča začela poslovati v slovenskem jeziku, prav tako je v letošnjem letu svojo 150. obletnico obeležilo tudi odvetniško stanovsko združenje. »Utrjevati zavest o častitljivi tradiciji je pomembno, tako kot je pomembno izreči zahvalo in izkazati čast tistim, ki svoj poklic v pravosodju opravljajo še posebej zavzeto. Temu je namenjen vsakoletni Dan pravosodja, ki pa je hkrati tudi priložnost za to, da pozornost posvetimo razvojnim projektom, ki nas bodo v prihodnjem letu zaposlovali,« je dejala ministrica.


Napori ministrstva bodo usmerjeni v premagovanje izzivov - eden večjih prihaja zaradi uveljavitve Družinskega zakonika aprila prihodnje leto. Na ministrstvu je tako pripravljen ustrezen predlog Zakona o nepravdnem postopku, ki predstavlja procesno pravno podlago za odločanje o družinsko pravnih vprašanjih. Pripravljen pa je tudi povsem nov Zakon o varstvu osebnih podatkov, s katerim bodo odpravljene negotovosti, ki so nastale po uveljavitvi Splošne uredbe o varstvu podatkov. Delo se bo nadaljevalo tudi na novelah Zakona o kazenskem postopku ter Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ki morata biti – po mnenju ministrice – v takšni ali drugačni obliki sprejeti v doglednem času, deloma zaradi zahtev Evropske unije, Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj, Skupine držav proti korupciji, pretežno in predvsem pa zaradi nas samih.


Ministrstvo bo v prihodnjem letu sprožilo tudi širšo družbeno razpravo o imenovanju sodnikov ter uvedbi triletnega preizkusnega mandata. Ministrica ocenjuje, da bo to pomemben preizkus zrelosti slovenskega političnega prostora, saj se zdi, kot da je že zdavnaj dozorelo prepričanje, da je potrebno imenovanje sodnikov umakniti iz Državnega zbora. »Ali za takšno samoomejitev obstaja volja zadostnega števila poslank in poslancev za poseg v ustavno materijo, pa bomo videli v prihodnjem letu,« je dejala ministrica.


Prav tako se bodo nadaljevala prizadevanja za izboljšanje delovnih pogojev pravosodnih policistk in policistov ter strokovnih sodelavcev v zaporih. Pomemben del spopadanj z zaporsko problematiko je tudi podpora probacijski službi, ki je pričela z delovanjem letos aprila.


Med skupnimi izzivi je tudi stopnja zaupanja javnosti v institucije slovenskega pravosodja. Dejstvo je, da je stopnja zaupanja v institucije nasploh v Sloveniji na alarmantno nizki ravni, četudi je zadnja leta zabeležen njen porast. Po besedah ministrice lahko največ za ugled in s tem tudi zaupanje javnosti v pravosodje storijo nosilci funkcij sami. Dodala je: »Naš in vaš molk v zadevah, ki žanjejo največ pozornosti v javnosti, je velikokrat vabilo k temu, da se o njih na neprimeren način izreka nekdo drug.«

 

Ministrica za pravosodje pozdravlja trend odpiranja delovanja pravosodja javnosti, seznanjanje s pozitivnimi rezultati poslovanja, ki jih zaznava ne le domača statistika, temveč jih kot takšne ocenjujejo tudi mednarodne primerjalne raziskave, kot je Justice Scoreboard Evropske komisije. »Slovensko pravosodje je produktivno in prav je, da to večkrat javno poudarimo,« je dejala.

 

Kljub nekaterim neupravičenim pričakovanjem pa javnost goji tudi upravičena pričakovanja. Takšne so gotovo zahteve po učinkovitejšem in dostopnejšem pravosodju, ki ga vsako leto ocenjuje tudi Evropska komisija. »Tu ima vsak od nas v okviru načela delitve oblasti določene pristojnosti in s tem tudi odgovornost. In verjamem, da imamo v teh vrednotah tudi skupne cilje, ki jih bomo dosegali lahko le ob sodelovanju. Ministrstvo je med drugim odgovorno tudi za pripravo zakonskih predlogov in zavezujem se, da bomo vselej dovzetni za upoštevne konkretne predloge sprememb. Ugled pravosodja krnijo pavšalni verbalni napadi, vendar zaupanje javnosti v pravno državo enako uničujoče spodjedajo neopredeljeni, medli očitki o »slabi zakonodaji«. Posebej takrat, ko so morda na voljo še rezerve organizacijske ali kakšne druge narave,« je opozorila ministrica in dodala: »Moja obljuba in zaveza je dialog pri iskanju skupnih rešitev, ki pa se vendarle mora izteči v konkreten rezultat.«


Ministrica za pravosodje Andreja Katič je ob koncu iskreno čestitala nagrajencem, ki so se s svojim delom oziroma načinom dela izkazali.