Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Konstitutivna seja Strokovnega sveta za sodno izvedenstvo, sodno cenilstvo in sodno tolmačenje

V petek, 9. 11. 2018, bo na Ministrstvu za pravosodje potekala konstitutivna seja Strokovnega sveta za sodno izvedenstvo, sodno cenilstvo in sodno tolmačenje.

Strokovni svet za sodno izvedenstvo, sodno cenilstvo in sodno tolmačenje je eden izmed najpomembnejših institutov reforme izjemno zahtevnega in raznolikega področja sodno zapriseženih strokovnjakov, ki s svojim delom pomembno prispevajo tako k hitrosti kot tudi h kvaliteti sodnih odločitev. Ta je bila začrtana s sprejetjem novega Zakona o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih (ZSICT), ki se bo začel uporabljati 1. januarja 2019. Zakon osrednjo vlogo namenja stroki, ki se bo v številnih odgovornih ter zahtevnih nalogah odražala prav v delu Strokovnega sveta.


S konstitutivno sejo Strokovnega sveta se tako na operativni ravni zagotovo začenja novo obdobje urejanja področja sodnega izvedenstva, sodnega cenilstva ter sodnega tolmačenja. Na seji, ki jo je sklical najstarejši član sveta, bodo člani glasovali o predsedniku ter njegovem namestniku, na dnevnem redu pa je tudi pregled osnutka Poslovnika Strokovnega sveta ter osnutka Pravilnika o uvrstitvi strokovnih področij in jezikov v posamezen sklop strokovnih področij in jezikov.

 

Člane ter namestnike članov Strokovnega sveta, ki jih je s sklepom z dne 4. 10. 2018 imenovala Vlada Republike Slovenije, bo uvodoma nagovorila ministrica za pravosodje Andreja Katič.