Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Ministrica za pravosodje nagovorila člane in namestnike članov Strokovnega sveta za sodno izvedenstvo, sodno cenilstvo in sodno tolmačenje

Danes je na Ministrstvu za pravosodje potekala konstitutivna seja Strokovnega sveta za sodno izvedenstvo, sodno cenilstvo in sodno tolmačenje. Uvodoma je člane in namestnike članov sveta, ki jih je imenovala Vlada Republike Slovenije, nagovorila ministrica za pravosodje Andreja Katič.

Strokovni svet za sodno izvedenstvo, sodno cenilstvo in sodno tolmačenje je eden izmed najpomembnejših institutov reforme izjemno zahtevnega in raznolikega področja sodno zapriseženih strokovnjakov, ki s svojim delom pomembno prispevajo tako k hitrosti kot tudi h kvaliteti sodnih odločitev. Ta je bila začrtana s sprejetjem novega Zakona o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih (ZSICT), ki se bo začel uporabljati 1. januarja 2019. Zakon osrednjo vlogo namenja stroki, ki se bo v številnih odgovornih ter zahtevnih nalogah odražala prav v delu Strokovnega sveta.


»Obseg nalog Strokovnega sveta ni zanemarljiv – je zajeten in vsebinsko zahteven. Gre za podajanje posameznih predlogov, pobud s področja sodnega izvedenstva, sodnega cenilstva in sodnega tolmačenja, gre za potrjevanje splošnih in posamičnih smernic, za podajanje strokovnih mnenj v postopkih imenovanj strokovnjakov, za preverjanja strokovne usposobljenosti, podajanja strokovnih mnenj v disciplinskih ter razrešitvenih postopkih, gre za skrb za ustreznost nabora strokovnih področij,« je uvodoma dejala ministrica in izrazila upanje, da bodo člani s svojim zgledom, težo delovanja in pomenom umeščenosti v našem pravnem sistemu lahko pomenili spodbudo tudi za mlajše kolege in strokovnjake, ki se še niso odločili za poslanstvo sodnega izvedenca, cenilca ali tolmača. Imamo namreč strokovna področja, podropodročja in jezike, kjer nam strokovnjakov, ki bi lahko pomagali sodstvu, kritično primanjkuje.


»Pred vami, pa tudi pred nami na Ministrstvu za pravosodje, je torej velika odgovornost – zagotoviti ter skrbeti za to, da bo ideja o Strokovnem svetu in cilji, ki jih Strokovni svet zasleduje, realizirani in da bomo lahko, tako kot to določa zakon, po dveh letih od njegove uporabe skupaj poročali Vladi Republike Slovenije o uspešnem doseganju ciljev prenove sodnega izvedenstva, sodnega cenilstva in sodnega tolmačenja,« je svoj nagovor zaključila ministrica ter članom in njihovim namestnikom zaželela uspešno delo.

 

S konstitutivno sejo Strokovnega sveta se na operativni ravni zagotovo začenja novo obdobje urejanja področja sodnega izvedenstva, sodnega cenilstva ter sodnega tolmačenja.