Skoči na vsebino

NOVICA

Poziv za nove sodne izvedence, cenilce in tolmače

Ministrstvo za pravosodje je v petek, 9. novembra 2018, v Uradnem listu objavilo javni poziv k predložitvi vlog za imenovanje sodnih izvedencev, sodnih cenilcev in sodnih tolmačev (http://www.mp.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_pozivi_in_obvestila/).

Sodni izvedenci, cenilci in tolmači predstavljajo nepogrešljiv člen v procesih odločanja pred sodišči in drugimi organi, saj s svojim sodelovanjem pomembno pripomorejo k sprejemanju končnih odločitev. 

 

Če je naloga sodnih izvedencev, da določeno temo osvetlijo s stališča svoje stroke, torej vsebinsko pojasnijo bistvo, je poslanstvo sodnih cenilcev, da podajo nepristransko in strokovno gospodarsko oceno lastnosti in vrednosti. Sodni tolmači pa so ne le dobri poznavalci jezika oz. jezikov v katerih teče beseda, temveč tudi poznavalci človeške nravi, navad in običajev naroda, katerega jezik prevajajo. Povzeti morajo znati tudi smisel, duh izrečenega, ne le gole besede. 

 

Opravljanje funkcije sodnega strokovnjaka nosi s seboj posebno odgovornost, saj podobno, kot delo sodnika, lahko usodno vpliva na življenje udeležencev v sodnih postopkih. Poleg poznavanja pravnih postopkov, pravnega izrazoslovja in zakonskih določil, zahteva tudi natančnost in korektnost pri svojem delu.

 

Pri posameznih strokovnih področjih, podpodročjih in jezikih se Republika Slovenija srečuje z akutnim problemom pomanjkanja strokovnjakov, nepogrešljivih za kvalitetno in učinkovito delo pravosodnih organov. Ministrstvo za pravosodje zato spodbuja vse, ki izpolnjujejo pogoje in se zavedajo pomembnosti vloge sodnih izvedencev, cenilcev in tolmačev, da se na poziv odzovejo in s svojim strokovnim znanjem pripomorejo k delovanju pravnega sistema.