Skoči na vsebino

NOVICA

Sestanek ministrice za pravosodje s predstavniki Notarske zbornice

Sestanka so se udeležili predsednica Notarske zbornice Slovenije, notarka Sonja Kralj, podpredsednik zbornice, notar Bojan Podgoršek in generalni sekretar zbornice Aleksander Šanca. Namen sestanka je bila seznanitev o prioritetah ter dogovor glede prihodnjega sodelovanja pri spopadanju z aktualnimi izzivi.

Ministrica je sogovornikom predstavila aktualne projekte ministrstva. Beseda je nanesla tudi na nov Družinski zakonik, ki notarjem nalaga nove pristojnosti.

 

Predsednica zbornice je ministrico seznanila s pogledi zbornice glede nujnosti sprememb Notarske tarife ter izrazila upanje, da bodo zakonske rešitve, vezane na prenos urejanja nespornih zapuščinskih zadev, pripravljene v najkrajšem času.

Predsednica je izpostavila tudi aktivnosti zbornice pri reševanju situacije, ki je nastala na slovenskih sodiščih v zvezi z nerazglašenimi oporokami. Zbornica je v register vpisala preko 12.000 "starih" sodnih oporok, s tem pa je bil v celoti izpolnjen dogovor med Notarsko zbornico, Vrhovnim sodiščem RS in Ministrstvom za pravosodje ter storjen pomemben korak k vzpostavitvi centralnega registra oporok.