Skoči na vsebino

NOVICA

7. strokovno srečanja sodnih izvedencev in cenilcev

Državna sekretarka dr. Dominika Švarc Pipan je nagovorila 338 udeležencev 7. strokovnega srečanja sodnih izvedencev in sodnih cenilcev Slovenije, ki je potekalo 19. novembra 2018 v Ljubljani. Strokovno srečanje predstavlja enega največjih izobraževalnih dogodkov za sodne izvedence in sodne cenilce, ki ga organizira Ministrstvo za pravosodje.

Državna sekretarka dr. Dominika Švarc Pipan je poudarila, da so sodni izvedenci in sodni cenilci ključnega pomena za izpeljavo marsikaterega sodnega postopka.

 

Sodni izvedenci in cenilci so nepogrešljiv vir strokovnega znanja, informacij in podpore za sodnike. Bistveno prispevajo k uresničevanju pravice udeležencev oziroma strank v sodnih postopkih, da na svoja vprašanja in dileme v zvezi z določenim strokovnim področjem pridobijo nedvoumne odgovore.

 

Na tokratnem srečanju so strokovnjaki s posameznih področij predstavili aktualne teme s področja dela sodnega izvedenstva in sodnega cenilstva. Na dogodku sta predstavnici Ministrstva za pravosodje predstavili predvidene spremembe zakonodaje s področja sodnih izvedencev in sodnih cenilcev. Del strokovnega srečanja je bil namenjen obravnavi predpisov o obveznosti arhiviranja ter raziskovalnim tehnikam pri zbiranju in obdelavi arhivskih dokumentov. Prav tako sta bili predstavljeni vlogi sodnega izvedenca in sodnega cenilca v sodnem postopku tako z vidika sodnika kot z vidika odvetnika. Z zaključnim predavanjem pa so se udeleženci seznanili s ključnimi načeli bontona in kulturo vedenja v poslovnih in zasebnih odnosih.