Skoči na vsebino

NOVICA

V Uradnem listu EU objavljen razpis za evropskega glavnega tožilca

12. oktobra 2017 je bila na zasedanju Sveta EU v Luksemburgu po štirih letih intenzivnih pogajanj soglasno sprejeta Uredba sveta (EU) 2017/1939 o izvajanju okrepljenega sodelovanja v zvezi z ustanovitvijo Evropskega javnega tožilstva (EJT).

Cilj EJT je zagotoviti učinkovit pregon kaznivih dejanj, ki škodujejo finančnim interesom Evropske unije in boljše sodelovanje med državami članicami pri čezmejnih primerih s tega področja. EJT bo pristojen za pregon kaznivih dejanj, ki so definirana v Predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o boju proti goljufijam, ki škodijo finančnim interesom Unije.


Pri vzpostavitvi Urada evropskega javnega tožilstva poleg Slovenije sodelujejo še Avstrija, Belgija, Bolgarija, Hrvaška, Ciper, Češka, Estonija, Finska, Francija, Malta, Nemčija, Nizozemska, Grčija, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Portugalska, Romunija, Slovaška in Španija. Države, ki zaenkrat ne želijo sodelovati pri vzpostavitvi Urada, lahko k njemu pristopijo kadarkoli. 


Urad javnega tožilca bo deloval po načelu enotnega pravnega prostora, zaradi česar Uredba določa tudi nekatera skupna, poenotena postopkovna pravila.


Za izpeljavo postopkov imenovanj smo na Ministrstvu za pravosodje zaključili usklajevalne aktivnosti glede ustreznega predloga novele ZDT-1C. Na tej osnovi bo pripravljeno celovito gradivo, ki bo posredovano v nadaljnji postopek. Ker Uredba ne ureja postopka predlaganja kandidatov za evropskega tožilca in kandidatov za evropskega delegiranega tožilca, bo s predlogom novele ZDT-1C določen nov postopek nabora kandidatov, ki bodo predlagani v imenovanje, njihove pravice in položaj znotraj državnotožilske organizacije.

 

Danes, 19. 11. 2018, je v Uradnem listu Evropske unije objavljen javni razpis za predložitev kandidatur za imenovanje prvega evropskega glavnega tožilca, ki ga bosta imenovala Evropski parlament in Svet v medsebojnem soglasju na podlagi izbirnega postopka, za neobnovljiv mandat sedmih let.

 

Razpis je dostopen na tej povezavi