Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

URSIKS: Projekt »Vključujemo in aktiviramo!« na Slovenskem knjižnem sejmu

Na Slovenskem knjižnem sejmu je v četrtek, 22. novembra 2018, na dogodku Debatna kavarna potekala predstavitev projekta »Vključujemo in aktiviramo!«,ki se je odvijal v Zavodu za prestajanje kazni zapora Maribor.


Javna agencija za knjigo Republike Slovenije že tretje leto izvaja operacijo »Vključujemo in aktiviramo!«, ki je sofinancirana iz Evropskega socialnega sklada. Namen operacije je razvoj in izvajanje interdisciplinarnih programov socialne aktivacije za štiri ciljne skupine, med drugimi za zapornike v fazi odpusta. Posebnost projekta je v tem, da povezuje dva pola – slovenske ustvarjalce s področja knjige in ciljne družbene skupine. Glavni cilj operacije je socialna aktivacija ranljivih skupin z vključitvijo kulturne komponente, ki bo udeležence programa približala trgu dela.

 

Orlando Uršič je v mariborskem zaporu sodeloval kot mentor literat in je na dogodku predstavil potek projekta. »Predno mentor pride v zapor, se mora sam vključiti in aktivirati, se na projekt pripraviti.« je predstavil začetne korake. Z zaporniki so na delavnicah govorili o literaturi in jih s tem poskušali aktivirati – naučiti govornega izražanja in spodbuditi h kreativnosti. Mentor je sprva izražal dvome ali bo v zaporu za to dovolj interesa. Na začetku je bilo po njegovih besedah potrebno zaprte motivirati, da literatura daje odgovore na nekatera ključna življenjska vprašanja. Vsebina je obsojence tekom projekta zelo nagovorila, saj so z zanimanjem sodelovali, radi so tudi poslušali in brali poezijo, kar ga je presenetilo.

 

Boris Karlovšek iz ZPKZ Maribor je sodelovanje v projektu slikovito opisal: »Bilo je tako, kot bi gledal črno-bel film, ki je naenkrat dobil barve.« V pogovoru je predstavil dinamiko srečanj in katera dela so skupaj z mentorjem in gosti obravnavali. Prihodnje leto bo izpod njegovega peresa izšla tudi literarizirana biografija Leona Štuklja, s katerim sta se v preteklosti srečala.

 

Ciril Horjak sodeluje v projektu kot mentor ilustrator. Projektu se je pridružil z veliko radovednostjo, po njegovih besedah je razlog za sodelovanje predvsem opolnomočiti zapornike, hkrati pa se mentorji tudi sami bogatijo s sodelovanjem.

 

Udeleženci predstavitve so se strinjali, da projekt premika meje. Pokazal je, da obsojenci zmorejo, da si želijo sodelovati v tovrstnih aktivnostih. Predvsem pa postajajo z vključitvijo bolj samozavestni, kar nedvomno na koncu vpliva tudi na njihovo zaposljivost.

 

 

Mentor projekta »Vključujemo in aktiviramo!« Orlando Uršič in udeleženec iz mariborskega zapora sta istega dne sodelovala še na Forumu, literarnem dogodku naslovljenem »Ko bralec začne pisati«. Na njem so udeleženci delavnic predstavili literarna dela, nastala tekom projekta - Boris Karlovšek iz ZPKZ Maribor, je obiskovalcem dogodka predstavil odlomek iz svoje biografije.