Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Poslanica ministrice za pravosodje ob svetovnem dnevu človekovih pravic

Vodilo pri delu Vlade je delovanje v smeri dvigovanja ravni varstva človekovih pravic in temeljnih svoboščin

Človekove pravice, kot jih poznamo danes, izvirajo iz Splošne deklaracije človekovih pravic, ki jo je na današnji dan leta 1948 sprejela in razglasila Generalna skupščina Združenih narodov. V njej so zajete tako državljanske in politične pravice, kot tudi ekonomske, socialne in kulturne pravice.


Trend, ki je občuten na ravni človekovih pravic, je zaskrbljujoč. Predvsem pa je zaskrbljujoče dejstvo, da se stvari dogajajo mimo naše zaznave in da se vedno nižjim standardom prilagajamo brez kritične refleksije. Žalosti me, ko vidim, da smo zaščiti in uveljavitvi svojih pravic pripravljeni nameniti tako malo energije. Po eni strani se nam zdi, da so pravice, ki smo jih pridobili v preteklosti, trdne in tako rekoč neodtujljive, po drugi pa smo vsi pripravljeni prevzeti neke nove standarde kot same po sebi umevne. Brez tehtnega premisleka. Brez odločnega argumenta. Zato je obdobje, v katerem se nahajamo, pravzaprav obdobje zatona človekovih pravic.


Skrb za uresničevanje človekovih pravic in za izboljšanje stanja na tem področju je nikoli dokončan proces, zato si Vlada Republike Slovenije v polnosti prizadeva za trajnostno krepitev pogojev za zagotavljanje in uresničevanje človekovih pravic. Pri tem pa smo lahko uspešni le s tvornim skupnim delovanjem. Vladavina prava, demokracija in človekove pravice gredo z roko v roki, in prav bi bilo, da bi se na kršitve človekovih pravic opozarjalo in odzivalo na vseh ravneh družbe in države.

Na Ministrstvu za pravosodje si v okviru svojih pristojnosti prizadevamo za čim širšo uveljavitev vrednot Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin v slovenskem pravnem redu, to pa vključuje tudi ustrezno izvrševanje sodb Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP). Svet Evrope pa je Slovenijo že večkrat predstavil kot zgled dobre prakse zlasti pri izvrševanju sodb ESČP, ki se nanašajo na sistemske rešitve. Slovenija je imela konec novembra 2018 le še 14 neizvršenih dokončnih sodb ESČP, kar nas uvršča v skupino z najmanj neizvršenimi sodbami.

V luči 70-letnice delovanja Sveta Evrope ter 60-letnice Evropskega sodišča za človekove pravice, ki ju bomo obeležili v letu 2019, bo Ministrstvo za pravosodje v sodelovanju s Pravno fakulteto Univerze v Ljubljani 16. aprila 2019 organiziralo posvet ob obeležitvi teh pomembnih obletnic. Še posebej se želimo osredotočiti na vlogo ESČP v sistemu varstva človekovih pravic Sveta Evrope in njegov pomen za spoštovanje vladavine prava, izvrševanje sodb ESČP ter iskanje rešitev za preprečevanje kršitev Evropske konvencije o človekovih pravicah. Pričakujemo plodno razpravo na najvišji strokovni ravni, saj bo dogodek namenjen tako študentom kot širši strokovni javnosti. Dnevni red posveta bomo objavili v začetku prihodnjega leta.