Skoči na vsebino

NOVICA

Državni sekretar Gregor Strojin sprejel pravosodno delegacijo iz kitajske province Anhui

Delegacijo so sestavljali sodniki ter visoki predstavniki sodišč iz province Anhui, vodil pa jo je podpredsednik tamkajšnjega Višjega ljudskega sodišča, g. Wang Limin.

Obisk predstavnikov pravosodja Ljudske republike Kitajske, ki zadnja leta izkazuje velik interes za ureditev in praktične izkušnje Republike Slovenije na področju pravosodja, je bil osredotočen na pravosodni sistem Republike Slovenije, družinsko sodstvo ter obravnavanje problematike nasilja v družini. Goste je zanimal tudi slovenski Zakon o preprečevanju nasilja v družini, saj je Kitajska pred kratkim sprejela nov zakon s tega področja.
 
Na razgovorih so na slovenski strani sodelovali predstavniki Ministrstva za pravosodje, Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, Okrožnega sodišča v Ljubljani, Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve, in enake možnosti in Skupnosti Centrov za socialno delo.
 
Republika Slovenija na področju pravosodja z Ljudsko republiko Kitajsko dobro sodeluje, o tem pa pričajo tudi številni obiskih kitajskih predstavnikov v Republiki Sloveniji.