Skoči na vsebino

NOVICA

Usposabljanje za ustreznejšo pripravo prekrškovnih določb

V petek, 21. 12. 2018, je na Ministrstvu za pravosodje potekalo krajše usposabljanje za pripravljavce prekrškovnih določb, katerega namen je vzbuditi zavedanje pomena preudarnega pisanja prekrškovnih določb.

 

V skoraj triurnem izobraževanju je bil udeležencem predstavljen sistemski okvir za pisanje prekrškovnih določb in predpisovanje glob, nomotehnična pravila prekrškovnih in nadzornih določb ter dobre prakse.

Predstavljeni so bili tudi problemi pri pregledu prekrškovnih določb, s katerimi se Ministrstvo za pravosodje srečuje v okviru medresorskih usklajevanj.

 

Usposabljanje je pripravil in vodil g. Igor Kovačič, podsekretar na Ministrstvu za pravosodje in strokovnjak za področje prekrškov.

 

Ob oceni, da je usposabljanje doseglo svoj namen, v prihajajočem letu načrtujemo še več tovrstnih izobraževanj.