Skoči na vsebino

NOVICA

Prisega sodnih izvedencev, sodnih cenilcev in sodnih tolmačev

Danes je v prostorih Ministrstva za pravosodje potekala slavnostna prisega sodnih izvedencev, sodnih cenilcev in sodnih tolmačev. Slovesno je zapriseglo enajst (11) sodnih izvedencev, pet (5) sodnih cenilcev in šest (6) sodnih tolmačev.

Dogodek je s pozdravnim nagovorom odprla ministrica za pravosodje Andreja Katič, ki je opozorila na ključno vlogo sodnih cenilcev, sodnih izvedencev in sodnih tolmačev v procesih odločanja pred sodišči in drugimi organi. Brez strokovnega znanja je praktično onemogočeno učinkovito in nemoteno delovanje sodišč, zato je ministrica izrazila upanje, da se zapriseženci zavedajo pomembnosti svoje vloge v procesu sodnega odločanja in s tem njihovega prispevka k uveljavljanju standardov pravne države ter jim zaželela, da bi svoje delo opravljali z veseljem, strokovno in zagnano.


Ministrica za pravosodje je v nagovoru spomnila tudi na nov Zakon o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih (ZSICT), ki se je začel uporabljati 1. januarja 2019. Ministrica je izrazila upanje, da bodo novozapriseženi sodni izvedenci, cenilci in tolmači s svojim zgledom, težo delovanja in pomenom umeščenosti v našem pravnem sistemu lahko pomenili spodbudo tudi za mlajše kolege in strokovnjake, ki se še niso odločili za poslanstvo sodnega izvedenca, cenilca ali tolmača. 

 

Sledile so zaprisege, slavnostni dogodek pa se je zaključil s kratko pogostitvijo in sproščenim klepetom v družbi ministrice za pravosodje Andreje Katič.