Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Skrb za dobrobit in procesne pravice žrtev stopa v ospredje kazenskega postopka

Vlada je na današnji seji sprejela besedilo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku (ZKP-N).

Osnovni cilj predloga zakona je implementacija t.i. Direktive o žrtvah (Direktive Evropskega parlamenta in Sveta z  dne 25. 10. 2012 o določitvi minimalnih standardov na področju pravic, podpore in zaščite žrtev kaznivih dejanj), kjer Republika Slovenija že več let zamuja.  Evropska komisija je rok za prenos direktive podaljšala do 9.4.2019, sicer lahko vloži tožbo zoper Slovenijo pred Sodiščem EU v Luksemburgu.

 

Poleg tega predlog novele vsebuje tudi pomembne rešitve, ki so povezane s prenosom odločb Ustavnega sodišča Republike Slovenije in Evropskega sodišča za človekove pravice, ter nekatere druge dlje časa strokovno usklajene rešitve, povezane z izzivi v praksi.

 

Predlog novele med drugim:
-    dopolnjuje veljavno ureditev, ki ureja položaj žrtev, s tem da se na sistemski ravni celovito ureja njihov položaj, 
-    omogoča orodja za boj proti gospodarskemu, bančnemu in kibernetskemu kriminalu ob ustreznih varovalkah in ustrezni ravni pravic udeležencev v postopku,
-    natančneje določa pogoje za hrambo oziroma uničenje gradiv iz prikritih preiskovalnih ukrepov, 
-    določa, da lahko tožilec vloži več predlogov za posamezna preiskovalna dejanja pred uvedbo sodne preiskave,
-    omejuje nepotrebno dolgotrajno branje dokaznega gradiva na glavnih obravnavah,
-    omejuje zlorabe zdravniških opravičil za odsotnost na glavnih obravnavah ali posameznih procesnih dejanjih iz zdravstvenih razlogov,
-    ureja možnost za elektronsko poslovanje tudi v kazenskih zadevah, 
-    olajšuje možnosti za pridobitev potrdila, da posameznik ni v kazenskem postopku.


Predlog novele je strokovno usklajen s ključnimi deležniki v kazenskem postopku – policijo, državnim tožilstvom in sodstvom ter tudi z odvetniki.

 

Po sprejemu novele bo Ministrstvo za pravosodje v sodelovanju s pristojnimi deležniki oblikovalo delovno skupino za implementacijo določb, ki se nanašajo na žrtve kaznivih dejanj.
  
Nekatere prvotno predlagane rešitve, ki glede na kratke časovne okvirje povezane z implementacijo Direktive o žrtvah, ni bilo mogoče strokovno uskladiti, bodo predmet bodočih usklajevanj.