Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Ministrica Katič: "V zaporskem sistemu je potrebno ponovno vzpostaviti zaupanje in primerno ozračje"

V prostorih Ministrstva za pravosodje sta danes na pobudo ministrice Andreje Katič potekala sestanka z direktorji zavodov za prestajanje kazni zapora in prevzgojnega doma Radeče ter predstavniki sindikatov. 

Ministrica za pravosodje se že od nastopa mandata zavzema za dobro sodelovanje in komunikacijo med Ministrstvom za pravosodje, Upravo za izvrševanje kazenskih sankcij ter sindikati, zato je tudi današnji sestanek sklicala v želji, da se za skupno mizo sestanejo vsi, ki opozarjajo na težave v zaporskem sistemu, saj meni, da lahko le s konstruktivnim dialogom in razpravo pridemo do odločitev in rešitev, ki bodo tehtne in premišljene. 

 

Najprej se je sestala z generalnim direktorjem Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij in direktorji zavodov za prestajanje kazni zapora in prevzgojnega doma Radeče, na njihovem rednem mesečnem kolegiju, kamor sta povabljena tudi oba predstavnika sindikatov. Žal se je tudi tokrat vabilu odzval le eden od predsednikov.

 

Po uvodnem delu prvega sestanka je generalni direktor zapustil prostor, da bi se lahko direktorji zavodov iskreno in brez morebitnih pritiskov pogovorili z ministrico. Prav tako sta drugi sestanek za nekaj časa zapustila oba predsednika sindikatov in s tem omogočila, da ministrica dobi relevantne informacije neposredno od sindikalnih zaupnikov. 

 

Sogovorniki so se strinjali, da se zaporski sistem sooča s težavami, ki pa jih bodo – po zagotovilih ministrice – prioritetno reševali. 

 

Na obeh straneh so poudarjali težave že več let trajajočega kadrovskega primanjkljaja na vseh lokacijah, česar se dobro zaveda in na kar že ves čas mandata opozarja tudi ministrica. Iz standardov in normativov za delo strokovnih delavcev in pravosodnih policistov, ki so sprejeti 5. 12. 2018 izhaja, da je trenutno v celotnem URSIKS nezadostna zasedenost delovnih mest. Izpolnjevanje standardov in normativov bi pomenilo dodatno zaposlitev 29 strokovnih delavcev in 138 pravosodnih policistov. Potrebno število zaposlitev je možno doseči le postopoma. Tako smo v letu 2019, poleg postopkov, ki so že v teku, predvideli zaposlitev dodatnih najmanj 30 pravosodnih policistov. Poleg tega skupaj z MORS in MJU intenzivno delamo na tem, da se omogoči prehod vojakov, ki imajo sklenjeno delovno razmerje do 45. leta starosti, v sistem URSIKS za kar so potrebne sistemske rešitve.

 

Sprejeti standardi in normativi so bili usklajeni z obema sindikatoma, vendar pa je njihovo uresničevanje potrebno načrtovati in nad tem tudi bedeti. Glede na težave, ki so bile izpostavljene na obeh sestankih, je vsekakor potrebno pripraviti akcijski načrt, ki mora bit pripravljen v sodelovanju s stroko, URSIK-som in vsemi zaposlenimi v zaporskem sistemu. Vsebovati mora načrt sprememb in časovnico, ne samo kar se tiče kadrov, ampak tudi drugih investicij in vlaganj v zaporski sistem. Posodobiti je potrebno opremo in obnoviti infrastrukturo. Ministrica je predlagala, da se pripravljen načrt predlaga v potrditev vladi, s čimer bodo za uresničevanje le-tega zavezane tudi prihodnje vlade.  

 

Tako sindikati kot tudi direktorji in ministrica so se strinjali, da je potrebno, glede na zahtevnost dela, dvigniti plače pravosodnim policistom, saj je to pomembno tudi z vidika privlačnosti poklica za katerega v zadnjih letih ni veliko zanimanja. Kot pravi ministrica je potrebno urediti plačni sistem, tako kot je to pri drugih uniformiranih poklicih (npr. policisti), z vsemi dodatki. 

 

Vsekakor je potrebno okrepiti sodelovanje in konstruktiven dialog, k čemur pa ministrica poziva že ves čas. Prav slednje pa je velika težava med vodstvom in sindikati, zato bo potrebno v prihodnje narediti spremembe, da se v zaporskem sistemu ponovno vzpostavi zaupanje in primerno ozračje, v katerem se začnejo uvajati rešitve, ki bodo prinesle boljši sistem za vse.