Skoči na vsebino

NOVICA

Pravosodna ministrica obiskala pravosodne organe v Kopru

V sklopu delovnega obiska je ministrica za pravosodje Andreja Katič obiskala pravosodne organe v Kopru – Zavod za prestajanje kazni zapora Koper, Višje, Okrožno, Okrajno in Delovno sodišče v Kopru, Okrožno državno tožilstvo v Kopru ter Državno odvetništvo. Ob obisku je ministrica s predstavniki pravosodnih organov spregovorila o že izvedenih in predvidenih novostih in načrtih.

‎Ministrica Katič je v dopoldanskem času obiskala Zavod za prestajanje kazni zapora Koper. Z direktorico Janja Pahor Mohorič, ki je pooblaščena za vodenje zavoda, vršilcem dolžnosti generalnega direktorja Uprave Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij Bojanom Majcnom in zaposlenimi so najprej spregovorili o aktivnostih, izvedenih po decembrskem pobegu pripornikov, ter izzivih, s katerimi se srečuje zavod.

 
Na srečanju z vodstvom Višjega, Okrožnega, Okrajnega in Delovnega sodišča v Kopru je pogovor tekel o hitrem kazenskem postopku.‎ Zbrani so nekaj besed namenili tudi uporabi Zakona o kolektivnih tožbah ter akutnem pomanjkanju sodnih izvedencev na področju najobčutljivejših družinskih vprašanj. Ministrstvo je problematiko že pripoznalo in k reševanju aktivno pristopilo.


Na Okrožnem državnem tožilstvu v Kopru je vodja Okrožnega državnega tožilstva ministrico seznanila s podatki o poslovanju ter kadrovsko problematiko. 


Na Državnem odvetništvu Koper so zbrani spregovorili o Zakonu o državnem odvetništvu, ki ureja položaj, pristojnosti in organizacijo državnega odvetništva, pristojnosti in posebnosti delovno-pravnih razmerij državnih odvetnikov, nadzor nad delom državnega odvetništva in druga vprašanja, povezana z delovanjem državnega odvetništva.