Skoči na vsebino

NOVICA

Zasedanje Sveta za pravosodje in notranje zadeve

Državni sekretar Gregor Strojin se je v petek, 8. marca 2019, v Bruslju udeležil pravosodnega dela zasedanja Sveta za pravosodje in notranje zadeve. 

Delegacije so se seznanile z napredkom v pogajanjih glede Predloga direktive o zaščiti žvižgačev in dosegle splošni pristop glede Predloga direktive o pravnih zastopnikih za pridobivanje dokazov. Na podlagi slednjega se bodo lahko pričela pogajanja z Evropskim parlamentom glede celotnega paketa »e-dokazi«. Predlog direktive je namreč tesno povezan s Predlogom uredbe o pridobivanju elektronskih dokazov, glede katere je bil splošni pristop dosežen na decembrskem zasedanju Sveta lani. Pričetek trialogov se pričakuje v drugi polovici leta 2019. 
  
V nadaljevanju so opravili orientacijski razpravi, in sicer o Predlogu Sklepa Sveta o začetku pogajanj o sporazumu med EU in ZDA o čezmejnem dostopu do elektronskih dokazov, ki predstavlja zunanjo dimenzijo zgoraj omenjenega paketa »e-dokazi,« in je ključen za zagotovitev učinkovitejšega dostopa do elektronskih dokazov, ter o Predlogu Sklepa Sveta o odobritvi udeležbe v pogajanjih o drugem dodatnem protokolu k Budimpeštanski konvenciji, ki predstavlja temelj mednarodnega sodelovanja v boju proti kibernetskemu kriminalu. 
  
Evropska komisija je poročala o trenutnih aktivnostih v zvezi z vzpostavljanjem Evropskega javnega tožilstva ter delegacije opozorila na stanje glede preprečevanja sovražnega govora na spletu. 
  
Vodje delegacij so spregovorili tudi o pravosodnih vidikih in vprašanjih razvoja in uporabe umetne inteligence.