Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Tiskovna konferenca ob obletnici delovanja Uprave za probacijo

Ministrstvo za pravosodje bo v sredo, 3. aprila 2019, predstavilo poročilo o delovanju Uprave za probacijo.

»Akcijski načrt ustanovitve probacijske službe s predlogom potrebnih institucionalnih in normativnih sprememb«, ki ga je Vlada Republike Slovenije sprejela junija 2016, je bil podlaga za pripravo Zakona o probaciji. Državni zbor je zakon sprejel na majski seji leta 2017, uporabljati pa se je začel 1. aprila lani. Zakon je določil ustanovitev Uprave za probacijo (UPRO) kot organa v sestavi Ministrstva za pravosodje, s petimi probacijskimi enotami po Sloveniji.

 

Uprava s svojimi enotami skrbi za izvrševanje skupnostnih kazni, večjo povezanost vseh državnih institucij, ki se ukvarjajo s storilci kaznivih dejanj in prekrškov, ter za njihovo bolj osredotočeno in poglobljeno obravnavo. V programe reintegracije oseb se vključuje širšo lokalno skupnost, uprava in njene enote pa nudijo strokovno podporo, razvijajo in v praksi izvajajo programe za odvračanje od kaznivih dejanj ter vršijo sistematični nadzor nad osebami, ki jim je država naložila izpolnjevanje določenih obveznosti. Probacijska služba osebam v okviru izvrševanja kazenske sankcije nudi pomoč, varstvo in nadzorstvo z namenom, da oseba opusti kazniva dejanja in se uspešno integrira v skupnost, na drugi strani pa sledi cilju zagotavljanja večje varnosti družbe.

 

Pozitivne premike na področju izvrševanja skupnostnih sankcij in letno poročilo bodo predstavili ministrica za pravosodje Andreja Katič, direktorica Uprave za probacijo mag. Danijela Mrhar Prelić, vodja probacijske enote Ljubljana mag. Vera Siter, vodja probacijske enote Maribor Simona Pintar Hadjar, vodja probacijske enote Celje Marko Reberšek, vodja probacijske enote Koper Karin Pez in vodja probacijske enote Novo mesto Jerca Matoš.

 

Novinarska konferenca bo ob 10. uri, v sejni sobi ministrstva (Župančičeva 3, 1. nadstropje).