Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Ministrica za pravosodje Andreja Katič ob dnevu Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij podelila priznanja

Ministrica za pravosodje Andreja Katič je skupaj z v. d. generalnega direktorja Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij mag. Bojanom Majcnom na slovesnosti ob dnevu Uprave, ki je potekala danes na Brdu pri Kranju, podelila priznanja najzaslužnejšim delavcem na področju izvrševanja kazenskih sankcij.

 

V. d. generalnega direktorja mag. Bojan Majcen je svojem nagovoru poudaril pomen dneva Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij, ki ga praznujemo 9. aprila. Na ta dan je pred 19. leti stopil v veljavo prvi sodobni Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij v samostojni Republiki Sloveniji. Mag. Majcen je izpostavil, da ni prav, da se zaporski sistem vidi in sliši samo takrat, ko gre ob izrednih dogodkih kaj narobe in smo deležni večje medijske pozornosti, kot je bilo v začetku tega leta. Pretekli dogodki so nas ne glede na negativne posledice še bolj utrdili v prepričanju, da je veliko stvari dobrih, k čemur z zavzetim delom prispevajo vsi zaposleni. V slovenskem zaporskem sistemu izvajamo pomembno poslanstvo in soustvarjamo varnost v državi, predvsem pa se za našimi zidovi dogajajo tudi spodbudne in navdihujoče zgodbe. Poudaril je, da beseda zapor javnosti na prvi pogled ne navdaja s prijetnimi občutki, zato je še toliko pomembneje, da odstiramo neznano in spreminjamo stereotipne predstave o naših institucijah. Povedal je, da bo potrebno zagotoviti sredstva za delovanje uprave na vseh področjih, od investicijskega vzdrževanja do zagotovitve varnostnih sistemov. Zelo pomembno je tvorno sodelovanje z Ministrstvom za pravosodje in obema reprezentativnima sindikatoma za dosego skupnih ciljev. Na področju zaposlovanja bo pri uresničevanju standardov in normativov potrebno doseči politično zavezo in nadaljevati s pozitivnimi trendi v hitrejšem tempu. »Če bomo imeli zastavljene prave cilje, bomo našli tudi pot kako jih doseči.« Spomnil je tudi na naše medosebne odnose, katere sooblikujemo in smo zanje odgovorni vsi. K boljšemu vzdušju tako lahko pripomore vsak od zaposlenih. Sodelavcem se je zahvalil za predano delo in čestital letošnjim nagrajencem.

 

Zbrane je v nadaljevanju nagovorila ministrica za pravosodje Andreja Katič, ki je poudarila, da se odgovornost države ne konča z napotitvijo posameznika na zaporno kazen, pač pa mora država zagotavljati pogoje prestajanja kazni, ki so skladni z mednarodnimi standardi. Država s kaznovanjem namreč varuje temeljne vrednote in načela pravnega reda. Vzpostavlja zavedanje storilca kaznivega dejanja in drugih o nedopustnosti izvršitve kaznivih dejanj. Predvsem pa, ob spoštovanju človeškega dostojanstva in osebnosti storilca kaznivega dejanja omogoča, da se storilcu z ustrezno sankcijo omogoči dostojna vključitev v skupno družbeno okolje. Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij uresničuje pomembno poslanstvo, ki ima neposreden vpliv na varnost celotne družbe. Dotaknila se je dogodkov v prvih mesecih letošnjega leta, ko so bili zapori soočeni z zelo kritično, neuravnoteženo in pogosto neupravičeno presojo javnosti, da tam nič ni tako, kot bi moralo biti. Izrazila je nestrinjanje s temi posplošenimi in nekritičnimi izjavami ter obračunavanji v javnosti, ki sistemu kvečjemu škodijo kot koristijo. Zaporski sistem ima svoje težave in pomanjkljivosti, a dobro deluje. In to predvsem zaradi strokovnih in zavzetih zaposlenih. Pravosodne policiste je podprla v prizadevanju za dvig plač in izpostavila nekatere rešitve na področju zaposlovanja. Žal več let trajajočega kadrovskega primanjkljaja ni mogoče rešiti čez noč, a koraki v pravo smer so že bili storjeni. Tudi ministrica se je v nagovoru dotaknila uspešnega prvega leta dela Uprave za probacijo. Ob koncu je vsem izrazila svoje spoštovanje ter zahvalo za zahteven poklic, ki ga opravljajo. Iskreno je čestitala vsem nagrajenkam in nagrajencem, ki so se s svojim delom še posebej izkazali in se zahvalila vsem, ki so prepoznali uspešno delo ter odlične primere sodelovanja! Nagovor je zaključila s spodbudnimi besedami, da je današnji dan priložnost za pogumen pogled v prihodnost. Za smelo zastavljene cilje, ki jih bomo lahko uresničevali, če bomo združili moči ob premagovanju ovir.

 

Slovesnost je povezovala Erika Kralj, kulturno so jo obogatili člani seksteta klarinetov Policijskega orkestra.


Prejemniki letošnjih priznanj:

 

 

Pisne pohvale za uspešno in dolgoletno delo so prejeli:

 • Rajko Golob, ZPKZ Maribor
 • Viktor Vukan, ZPKZ Maribor – Oddelek Murska Sobota
 • Jožef Potočnik, ZPKZ Maribor - Odprti oddelek Rogoza
 • Roman Mišmaš, ZPKZ Dob
 • Nataša Butara, ZPKZ Dob
 • Tamara Ruzzier, ZPKZ Koper
 • Branko Gverić, ZPKZ Koper
 • Miroslav Lavrač, ZPKZ Ljubljana – Odprti oddelek Ig
 • Janez Matjan, ZPKZ Ljubljana

 


Pisne pohvale za vidnejše dosežke so prejeli:

 • Izmena pravosodnih policistov pod vodstvom Tomaža Tašnerja, ki so jo sestavljali: Romana Kristan, Uroš Rihter, Andrej Fideršek, Dejan Nemec, Rok Lešek, Milan Tratar za preprečitev večjega požara v ZPMZKZ Celje
 • Pravosodna polista Marko Gole in Boris Sever za preprečitev večjega požara v PD Radeče
 • Psihologinja Katarzyna Urszula Karpljuk, ZPKZ Dob, za razvoj novih pristopov pri izvajanju izobraževanj za zaposlene na področju izvrševanja kazenskih sankcij
 • Pravosodna polista Damijan Vovk in Gašper Kotar za preprečitev vnosa nedovoljenih snovi v ZPKZ Dob

 

 

Pisni pohvali za sodelovanje na področju izvrševanja kazenskih sankcij sta prejela: 

 • Mag. Martin Lisec, psihoterapevt, logoterapevt, mediator in predavatelj (predlog ZPKZ Ig) in
 • Šola za storitvene dejavnosti Velenje (predlog PD Radeče)

 

 

Znak uprave za izjemne dosežke sta prejela: 

 • Martin Ravenščak, psiholog iz ZPMZKZ Celje in
 • Mag. Miran Pustoslemšek, vodja Enote za forenzično psihiatrijo

 

 

 

Vsem nagrajencem iskreno čestitamo!